Iets nieuws in Nederland (01-11-2019)

Afbeelding sollicitatieraad

De Fryske Marren is (nog steeds) een heel jonge gemeente. We vinden onszelf nog voortdurend uit. Dat is niet uniek. Ik denk dat iedere herindelingsgemeente een periode van vijf tot tien jaar nodig heeft om politiek, bestuurlijk en ambtelijk volwassen te worden. In onze gemeente hebben we het over “het verhaal dat we willen vertellen”. Wat voor gemeente willen we zijn. Het verhaal gaat bij ons over begrippen als kleurrijk, actief en noflik. We vinden dat we dat zijn en we vinden vooral dat we dat samen zijn. Met elkaar als inwoners van vijftig dorpen en een stad en met elkaar als inwoners en gemeentebestuur. Om invulling aan die samenwerking te geven hebben we onze dorpencoördinatoren, onze bedrijfscontactfunctionarissen en onze kwartiermakers sociaal domein. Zijn leggen de verbinding tussen het gemeentelijk apparaat en de inwoners, bedrijven en instellingen.

En we doen veel aan communicatie. Via de krant, maar ook via bijna alle vormen van sociale media. We proberen om de slag te maken van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. Vorm geven aan initiatieven uit de samenleving. Dus niet in het gemeentehuis bedenken wat het beste is voor de inwoners. We doen dus van alles, en daarin zijn we best al een eind op streek.

Maar één ding deden we nog niet. We realiseerden ons dat onze inwoners niet betrokken zijn bij misschien wel het belangrijkste wat we in huis hebben. Dat zijn onze ambtenaren. Die ongeveer 500 mensen die dag in, dag uit, soms 24 uur per dag, beschikbaar zijn om iedereen in de gemeente zo goed mogelijk te bedienen. In het Engels heten ambtenaren “civil servants”, dienaren van de burgers, dienaren van ons allemaal. En is het dan niet logisch dat je ook je eigen dienaren selecteert? Daarover hebben we nagedacht. Uiteindelijk is daaruit de Sollicitatieraad ontstaan. Natuurlijk gaan we die raad niet bij iedere individuele sollicitatieprocedure betrekken. Dat zou teveel gevraagd zijn van de leden. Maar wat we wel gaan doen is het samen met de sollicitatieraad nadenken over wat inwoners belangrijk vinden als het gaat om het type mensen dat bij de gemeente werkt en de waarden die daar bij passen. De leden kunnen aangeven waar op gelet moet worden in selectieprocedures en wat de goede vragen zijn die aan kandidaten gesteld moeten worden.

Een sollicitatieraad is nieuw. Voor zover we weten heeft geen enkele gemeente in ons land een dergelijk fenomeen. Dus waren we ook heel benieuwd hoeveel belangstelling er zou zijn om lid te worden van onze sollicitatieraad. We waren dus ook heel blij met het feit dat er meer dan 70 mensen aangaven graag lid te willen worden. Uiteindelijk zijn er acht mensen geselecteerd. Een mooie mix van leeftijd, geslacht, woonplaats en achtergrond. Deze week zijn ze officieel geïnstalleerd.  Ik hoop dat we de komende tijd veel van elkaar gaan leren. Zo zetten we weer een stapje in het volwassen worden van De Fryske Marren.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.