Hoogtepunten (23-03-2018)

Dit item is verlopen op 23-03-2019.
Foto van burgemeester Fred Veenstra

Het was een week met enkele bijzondere gebeurtenissen. In Leeuwarden vonden de BusinessContactDagen plaats. Een jaarlijks evenement waar bedrijven zich presenteren. Er is volop gelegenheid om contacten te leggen en zaken te doen. Als gemeentebestuur hechten we er veel waarde aan dat de bedrijven uit onze gemeente goed vertegenwoordigd zijn. Het grootste plein op deze beurs is daarom het Fryske Marrenplein. Ook dit jaar met 25 ondernemers die samen met de gemeente twee dagen lang de economische sector in ons gebied presenteren. En op dinsdagavond kwamen er net al vorig jaar weer drie bussen met andere ondernemers uit de gemeente langs om met een grote groep te laten zien dat De Fryske Marren economisch iets te bieden heeft. Het bedrijfsleven bloeit en ook deze keer werd ik weer verrast door creatieve plannen die er worden ontwikkeld.

Ik mocht op woensdag de vinder van het eerste kievitsei in het zonnetje zetten. De eieren worden niet meer geraapt en meegenomen, maar toch blijft de traditie om de vinder van het eerste ei te huldigen in stand. En niet alleen omdat het een traditie is, maar vooral om te benadrukken dat het om meer gaat dan om het zoeken alleen. De mensen die het veld in gaan om het eerste ei te zoeken zijn immers ook vaak de mensen die zich vervolgens intensief met de nazorg bezig houden. Met als doel de instandhouding, en hopelijk groei, van de vogelpopulatie. Belangrijk werk dat het verdient om extra aandacht te krijgen.

Op diezelfde woensdag waren er gemeenteraadsverkiezingen. Een hoogtepunt in ons democratisch systeem. Ruim 23.000 mensen gingen in onze gemeente naar de stembus om 31 leden van de gemeenteraad te kiezen. Dat is mooi. Maar het betekent ook dat 17.000 mensen niet hebben gestemd. En dat is vreselijk jammer. Vinden zij dat het allemaal wel goed gaat? Of is er juist sprake van een afkeer van de politiek? Ook in onze gemeente hebben alle partijen hun uiterste best gedaan om mensen te interesseren voor hun standpunten. Daar kan het niet aan liggen. Maar het zou mooi zijn wanneer de opkomst de volgende keer weer groter wordt. Daar moeten we aan werken. Wie weet bieden de uitkomsten van ons Democratisch Testlab hier aanknopingspunten voor.
De vele mensen die hun stem wel uit hebben gebracht zorgden voor een nieuwe gemeenteraad. Met verschuivingen in de zetelaantallen van verschillende partijen. Een nieuwe partij komt in de raad. En in de fracties komen er ook nieuwe mensen. Zoals het nu lijkt zullen er volgende week twaalf nieuwe leden in de raad worden geïnstalleerd. Allemaal veranderingen dus. We gaan de komende tijd zien of dit ook tot koerswijzigingen in het gemeentelijk beleid zal leiden.
De grootste fractie neemt nu het initiatief om tot een nieuw college van B&W te komen. Ik wacht met grote belangstelling af wat de resultaten van de onderhandelingen zullen zijn. Welke koers gaan we varen en met wie mag ik samen het college vormen. De verkiezingscampagne was al een interessante tijd, de periode van collegeonderhandelingen is dat zeker ook. Nu worden de hoofdlijnen van het beleid voor de komende vier jaar vastgelegd.

Volgende week nemen we afscheid van de oude gemeenteraad en komt de nieuwe raad voor het eerst bijeen. En tegelijkertijd gaan de partijen praten over de plannen voor de komende vier jaar. Opnieuw een belangrijke week voor onze lokale democratie.

Weblog burgemeester Fred Veenstra