Het was kort, maar goed (30-03-2018)

Dit item is verlopen op 01-03-2019.
Afbeelding azc

Het bericht dat het AZC in Balk wordt gesloten was voor veel mensen een verrassing. Balk overleefde in 2017 de reorganisatieronde van het COA, maar moet er in 2018 alsnog aan geloven. Na de zomer gaat het centrum dicht. Als je kijkt naar de instroom van asielzoekers in ons land dan moet je vaststellen dat het logisch is dat er minder asielzoekerscentra nodig zijn. In Nederland wonen nu 20000 mensen in een AZC. Daarvan hebben 8000 mensen al een verblijfsvergunning. Zij kunnen dus doorstromen naar een woning ergens in ons land.

Het COA heeft besloten om nu 11 locaties dicht te doen. Er blijven dan nog 27000 opvangplaatsen beschikbaar. Dat moet ruim voldoende zijn. Aan de ene kant is het mooi dat we met minder plekken in de behoefte kunnen voorzien. Je zou kunnen concluderen dat de wereld veiliger is geworden. Maar of dat zo is? Op grond van internationale afspraken worden er nog steeds heel veel vluchtelingen opgevangen in bijvoorbeeld Turkije en Griekenland. Daarom is de stroom naar West-Europa  veel kleiner geworden. Of de afspraken nog lang stand zullen houden is maar zeer de vraag. We moeten afwachten wat er de komende tijd op Europees niveau gebeurt en wat de effecten op de asielstroom zullen zijn.   

Op dit moment moet het COA centra sluiten. Men heeft gekeken naar de spreiding over het land. En dan zie je dat er in Noord-Nederland relatief veel AZC’s zijn. En er is gekeken naar criteria als financiën en bezit. Andere centra in Fryslân zijn eigendom van het COA. In Balk wordt de locatie gehuurd. Het COA heeft een rationele keuze gemaakt. Begrijpelijk. Maar we zullen er als gemeentebestuur en als direct betrokkenen in Balk wel aan moeten wennen. Het AZC is anderhalf jaar open geweest. Vele honderden mensen hebben er in die periode gewoond. En ondanks een lastige aanloopperiode en weerstand bij een deel van de omgeving is het eigenlijk heel snel prima gaan lopen. Er was een klankbordgroep voor het overleg met het dorp, er waren contacten met de scholen, met kerken, met het jongerenwerk en met sportverenigingen. Ook op individueel niveau zijn er persoonlijke banden ontstaan. En met heel veel mensen is er in de zomer van vorig jaar een festival gevierd. Wat zijn er veel kinderen naar school gegaan op De Cocon, de school die voor de AZC-kinderen werd ingericht bij basisschool De Bolster. We zullen ons nu moeten beraden op de vraag hoe we de afbouw op een zo goed mogelijke manier begeleiden. Want ook dat hoort er bij. Als gemeentebestuur hebben we de eerste bewoners hartelijk ontvangen. We zullen, waarschijnlijk in september, de laatsten node zien vertrekken.

Het was een korte periode. Maar het is goed geweest. Ik wil nu al die grote groep mensen in Balk die zich als vrijwilliger of vanuit het werk heeft ingezet om de bewoners van het AZC in Balk een thuis-gevoel te geven bedanken voor hun inzet.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.