Het tweede jaar is begonnen (02-12-2016)

Dit item is verlopen op 02-12-2017.
Foto bezoek CDK

Op 1 december was het al weer een jaar geleden dat ik werd beëdigd als burgemeester van De Fryske Marren. En wat is er in dat jaar veel gebeurd. In de gemeenteraad gingen we van de telkwestie naar de taalkwestie. In de gemeente heb ik inmiddels alle dorpen, en natuurlijk Sleat, gezien en op veel plekken mensen ontmoet. Ik heb het idee dat ik me thuis begin te voelen. En dat we inmiddels ook in De Fryske Marren wonen helpt daarbij.

Het einde van zo'n eerste jaar is een goed moment om terug te kijken en te evalueren. En dat is dus in de afgelopen dagen ook gebeurd. In gesprekken met de fractievoorzitters en met de Commissaris van de Koning hebben we het gehad over de wederzijdse verwachtingen die we vorige jaar hadden, over hoe het nu gaat en wat we in de komende tijd gaan doen. Maar intussen gebeurde er ook deze week weer van alles.

Rijkswaterstaat nam afgelopen weekend een aantal maatregelen om het verkeer op de A7 en A6 veiliger over het knooppunt Joure te leiden. Nog voordat het gesprek hierover met de gemeente heeft plaatsgevonden. Rijkswaterstaat was heel terughoudend, maar het kon dus toch. De politie sluit er deze week op aan met extra controles. Ik hoop dat dat hiermee het aantal ongelukken fors minder zal worden.

Op mijn blog van vorige week over de brandweer kwamen opnieuw heel veel reacties. En juist dit weekend was er in Joure de grootste brand sinds jaren. Opnieuw werd er goed werk gedaan door brandweer, politie en andere hulpverleners die waren uitgerukt om te blussen en om erger te voorkomen. In Harich had ik deze week een zeer plezierig gesprek met Jozias van Aartsen. Hij was naar Harich gekomen om terug te kijken op de start van het Experiment Gaasterland waarover hij als minister van Landbouw beslissingen had genomen. En onze dorpencoördinatoren experimenteerden deze week ook. Met de eerste dorpencarousel. In 't Haske in Joure presenteerden dorpen, verenigingen, energiecoöperaties en heel veel anderen zich aan elkaar. Met de bedoeling om van elkaar te leren en inspiratie op te doen. Er was gelukkig veel belangstelling en er werden heel veel gesprekken gevoerd. En er was spontaan applaus voor onze vier dorpencoördinatoren die in onze gemeente de spinnen in het web zijn tussen de dorpen en de gemeentelijke organisatie. Geen gemakkelijke taak, maar ze vervullen hun rol met verve. En daar mag best voor worden geapplaudisseerd.

En op 1 december bracht mevrouw Leemhuis, onze waarnemend Commissaris van de Koning, haar ambtsbezoek aan de gemeente. De Commissaris brengt eens in de drie jaar een formeel bezoek aan iedere gemeente. In gesprekken met de burgemeester, het college van BenW en de fractievoorzitters wordt uitvoerig gesproken over de manier waarop de bestuursorganen in de gemeente hun taak uitvoeren en over de relatie tussen gemeente en provincie. Dat zijn nuttige gesprekken. Zeker nu, omdat de Commissaris een schat aan eigen bestuurservaring meebrengt.

En we hebben mevrouw Leemhuis een bijzonder project laten zien. Bij de Wurkjouwer in Balk worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, soms een heel grote afstand, intensief begeleid om weer aan de slag te kunnen. In een betaalde baan, of, als dat niet lukt, in vrijwilligerswerk. De cliënten krijgen weer structuur en een doel in hun leven en dat is heel belangrijk. In Joure liep dit project al heel goed en daarom is het nu ook in Balk van start gegaan. Ik hoop dat dat ook in Lemmer gaat gebeuren. De resultaten zijn uitstekend en ook andere gemeenten willen graag met een dergelijk project aan de slag.

Het was een mooi bezoek. Met een zeer belangstellende Commissaris, maar vooral ook met inwoners die lieten zien dat er met de begeleiding vanuit de Wurkjouwer weer perspectief voor hen ontstaat.

De agenda voor deze week was dus meer dan goed gevuld. Maar al deze activiteiten gaven ook energie. Een mooie eerste week van mijn tweede jaar in De Fryske Marren.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.