Het moet anders (31-01-2020)

Afbeelding Fred Veenstra

De leden van de Eerste Kamer debatteerden deze week maar liefst twee dagen over de invoering van de Omgevingswet. Die Omgevingswet gaat per 2021 in, daar is al eerder over besloten, maar aan de invoering zitten nog zoveel haken en ogen dat daar weer een aparte wet voor is gemaakt. Volgende week zal de uiteindelijke stemming plaatsvinden. Als het doorgaat dan wordt vanaf volgend jaar bijna alles wat te maken heeft met ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur en bouwen in één wet geregeld. Nu zijn dat er nog 26. De bedoeling van de wet is prima; hoe kunnen we zaken meer op elkaar afstemmen en hoe zorgen we ervoor dat procedures veel korte duren.

Maar er moet wel heel veel worden geregeld en het moet vooral ook digitaal. Want de nieuwe wet wil ook regelen dat het voor burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk, dus digitaal, wordt georganiseerd. Dat vraagt nogal wat van de betrokken overheden en vooral van de gemeenten. Dus is het logisch dat de Eerste Kamer kritisch was. Lukt het ons om dat nieuwe digitale systeem over elf maanden klaar te hebben?  De minister beloofde daar goed op toe te zien en het parlement daar halverwege dit jaar over te informeren.

Toevallig hadden we in onze gemeente deze week een informele bijeenkomst voor de gemeenteraad georganiseerd om te vertellen hoever wij zijn met de Omgevingswet. We kunnen immers niet wachten met de voorbereidingen totdat de Eerste Kamer de invoering heeft goedgekeurd. Dus zijn we druk bezig met het vormgeven van onze dienstverlening onder de nieuwe wet, met het inrichten van ons ICT-systeem en met een nieuwe manier van werken voor vergunningverlening en toezicht. Daar zijn we, net als veel andere gemeenten, al een eind mee op streek. Die voorbereiding kost echter wel heel veel tijd en geld. Maar het is nodig. Er moet worden geïnvesteerd in nieuwe systemen, maar er moet ook een andere manier van werken komen. Waar tot nu toe een procedure voor het wijzigen van een bestemmingsplan minimaal een half jaar duurt, eist de nieuwe wet dat mensen binnen acht weken helderheid moeten hebben over een aanvraag. Dat vraagt straks ook veel als het gaat over de afstemming tussen verschillende overheden, maar ook tussen afdelingen binnen de gemeente. En ook daar werken we in eigen huis hard aan.

De omgevingswet vraagt om een intensieve samenwerking tussen medewerkers van veel afdelingen, maar dat geldt tegenwoordig voor veel meer onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan alles wat er op het terrein van zorg, welzijn en leefbaarheid gebeurt. En ook onze gemeente wil meer gaan werken vanuit meedenken met inwoners in plaats van denken voor de inwoners. Ook dat vraagt meer samenwerking tussen gemeentelijke afdelingen. Om daar vorm aan te geven gaan we binnen de gemeente niet langer werken met afzonderlijke en grotendeels zelfstandige afdelingen die ieder een afdelingshoofd hebben. We hebben deze week nieuwe directieleden benoemd. Een directieteam van vier mensen stuurt de hele organisatie aan en moet ervoor zorgen dat alle opgaven die er zijn integraal worden opgepakt.

De samenleving verandert, de wetgeving verandert en de gemeente moet daarin mee. Zo blijven we de betrouwbare partner voor inwoners, bedrijven en instellingen die we moeten én vooral ook willen zijn.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.