Geen lege agenda (22-09-2017)

Dit item is verlopen op 22-09-2018.
Foto burgemeester Fred Veenstra

Mijn vakantie, twee weken in een huisje op het Franse platteland, ligt twee weken achter mij. Maar het lijkt veel langer geleden. Er gebeurde namelijk in de afgelopen twee werkweken zoveel dat die vakantie helemaal naar de achtergrond is verdwenen. Als ik er aan terugdenk was die vakantie overigens een prima periode.

Veertien dagen bijna absolute rust met een stapel boeken en tijdschriften. Ik heb bijvoorbeeld “de Franse bruiloft” van Sabri Louatah gelezen. Een intrigerend en actueel boek over de belevenissen van een Algerijnse familie in Frankrijk die plotseling effect hebben op de presidentsverkiezingen. Binnenkort verschijnt het vervolg. Maar die rust was dus snel voorbij. Heel veel zaken vroegen aandacht. Als je ze achter elkaar opschrijft lijkt het niet aannemelijk dat ze in die twee weken pasten.

Kijk maar: Raadscommissie, agendacommissie, fractievoorzittersoverleg, twee BenW-vergaderingen, overleg bij Empatec, gesprekken met de griffier, klankborden met de gemeentesecretaris, bezoek aan Miks-welzijn, drie bezoeken aan 60 jaar getrouwde echtparen, gesprekken met enkele raadsleden, een afspraak met de Dienst terugkeer en vertrek, gesprek met de politiechef, een overleg met het Regionaal Informatie en Expertisecentrum, een rouwplechtigheid, gesprekken over het sluiten van drugspanden, handhavingskwesties, overleg met afdelingshoofden en communicatiemedewerkers, bijwonen van het jubileum van de Vereniging Friese Gemeenten, een bezoek aan de Potatodagen in Emmeloord, het leerlingenvervoer, een diner met de Raad van Toezicht van de KNRM, onderhandelen met de vakbonden, een bedrijfsbezoek, de afscheidsreceptie van collega Van Bekkum, het hijsen van de dorpsvlag in Goingarijp, een lunchbespreking met een collega, het schrijven van twee weblogs, goedkeuren van declaraties, agendabespreking met de secretaresse, doornemen binnengekomen post, het tekenen van heel veel brieven, en daartussendoor allerlei gesprekken in de wandelgangen. En tenslotte ging ook het vergaderseizoen van enkele instellingen waarbij ik een bestuurlijke functie heb weer van start. Twee weken met een rijkelijk gevulde agenda.

Gelukkig kan ik deze periode vandaag afsluiten met een intervisiebijeenkomst. Een dag elders in het land, in een kleine groep, om na te denken over de vraag hoe ik mijn werk op een zo goed mogelijke manier kan doen. Agendabeheer is misschien wel een gespreksonderwerp.

Er ligt nu geen boek op mijn nachtkastje. Maar eigenlijk wil ik niet tot de volgende zomervakantie wachten op het lezen van deel twee van Louatah’s trilogie.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.