Gast van de raad en andere ontmoetingen (29-01-2016)

Dit item is verlopen op 29-01-2017.
Foto naturalisatie

De gemeenteraad van De Fryske Marren vergaderde deze week. Er is een besluit genomen over de uitgangspunten die B en W zullen betrekken bij de verdere discussie over de huisvesting van statushouders. Dat zijn de mensen de na een asielprocedure in ons land mogen blijven. Iedere gemeente heeft de opdracht een aantal statushouders van een woning te voorzien.

De raad nam verder een besluit over een woningbouwplan, inclusief recreatiewoningen, in Delfstrahuizen. Daar ging jaren van voorbereiding aan vooraf, maar het plan kan nu worden gerealiseerd. Wat ik bijzonder vond aan deze vergadering, want ik had dat nog niet eerder meegemaakt, was dat een aantal inwoners voor en tijdens de vergadering bij de raad te gast was. Zeven heel verschillende, maar zeer geïnteresseerde burgers hadden zich hier voor aangemeld. Voor de vergadering kregen ze van de raadsgriffier en van twee raadsleden informatie over het functioneren van de gemeenteraad. Wie zitten er in en hoe werkt de raad. Wat staat er op de agenda en wat is het verschil tussen de gemeenteraad en het college van B en W.

Zelf mocht ik ook iets vertellen over mijn taken en bevoegdheden binnen de gemeente. En voordat er nog een rondleiding door het gemeentehuis was konden we heel veel vragen beantwoorden. Vervolgens nam de groep plaats op de publieke tribune in de raadzaal. Tijdens de schorsing is het bezoek afgesloten en kon ieder zijn of haar eerste indrukken geven. Leerzaam voor de inwoners, maar ook voor de raadsleden en andere betrokkenen. We kunnen ons voordeel doen met de frisse kijk van mensen die voor het eerst een vergadering bijwonen. Het lijkt me leuk om de komende tijd veel meer inwoners als Gast van de Raad te kunnen ontmoeten. Op 24 februari kan het weer. Via de website van de gemeenteraad kunt u zich aanmelden. Van harte welkom!

Er waren deze week meer ontmoetingen. Met de leerlingen en het personeel van CBS Eben Haëzer in Oosterzee. Daar mocht ik in het kader van de Nationale Voorleesdagen in alle groepen een verhaal voorlezen en heel veel vragen beantwoorden. Ik was in Den Haag om samen met een groep collega’s en leden van de Tweede Kamer van gedachten te wisselen over de vluchtelingenproblematiek. Er was een kennismakingsgesprek met bestuur en directeur van het Woudagemaal. Het gemaal is niet alleen van belang voor de waterhuishouding, maar het is vooral ook een heel belangrijke toeristische trekpleister in onze gemeente. En ik vind het altijd een bijzondere taak om nieuwe Nederlanders de Verklaring van Verbondenheid te laten afleggen. Die verklaring is de laatste stap in een vaak jarenlang proces dat mensen moeten doorlopen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. En met het afleggen van de eed of belofte spreken ze uit de grondwet en vrijheden en rechten van ons land te respecteren en een goed staatsburger te zijn. Deze week mocht ik twee vrouwen uit Oekraïne tot Nederlander naturaliseren. Ze hadden hun plek in onze samenleving al gevonden, maar hebben nu ook de nationaliteit die ze graag willen hebben. Voor hen en mij was de naturalisatieceremonie een bijzonder moment.

Zo waren er ook deze week weer veel gesprekken en ontmoetingen. Ze helpen mij om aan het begin van mijn ambtstermijn in De Fryske Marren zoveel mogelijk mensen te leren kennen en zo een goed beeld van de gemeente te krijgen.