Gaan en komen (03-03-2017)

Dit item is verlopen op 03-03-2018.
Foto Arno Brok

Op woensdag 1 maart was er de maandelijkse gemeenteraadsvergadering. In een aantal opzichten een heel bijzondere bijeenkomst. Er waren deze keer maar liefst 16 inwoners die zich hadden gemeld om gast van de raad te zijn. Hoewel we iedere maand een aantal mensen ontvangen en hen voorafgaand aan de raadsvergadering een informatief programma bieden, waren er nog nooit zoveel gasten als deze keer.

Dat is goed voor de gemeentepolitiek. Want de meeste gasten vertrekken redelijk enthousiast. Ik hoop dat het zich rond gaat vertellen; gemeentepolitiek is eigenlijk best interessant. Wie weet leidt dit tot nieuwe kandidaten op de kieslijsten bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

Ook in een ander opzicht was het een bijzondere vergadering. We moesten afscheid nemen van Anita Dijkstra. Vanaf januari 2014 was zij gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid. Toen met voorkeurstemmen gekozen. Een jonge vrouw die alleen daarom al een aanwinst was voor onze lokale politiek. Maar ze was ook enthousiast, sprak met kennis van zaken over alles wat met het sociaal domein te maken heeft, en was aanwezig bij allerlei activiteiten in de gemeente. We gaan haar dus missen. Maar we gunnen haar ook de kans die ze kreeg om een half jaar op wereldreis te gaan. Nieuwe ervaringen op te doen aan de andere kant van de wereld en haar kennis ook ver weg in te zetten voor de medemens. Wie weet kan Anita als ze terug is haar opgedane ervaringen op een andere manier weer inzetten in onze lokale samenleving. De plek van Anita wordt tot de verkiezingen ingenomen door Roel Kingma. Een oude rot in het politieke vak, hij was ook in het vroegere Lemsterland al raadslid. We wensen hem veel succes in onze raad.

Nog een oude rot kwam deze week terug. Arno Brok werd, ook op 1 maart, geïnstalleerd als nieuwe Commissaris van de Koning in Fryslân. Hij is voorlopig in Balk gaan wonen. Dat geeft een mooie band met onze gemeente. Na zeven jaar burgemeester te zijn geweest van Dordrecht is Brok, Arno voor velen, weer terug in Fryslân waar hij jaren heeft gewoond en bestuurlijke functies heeft gehad als wethouder van Leeuwarden en burgemeester van Sneek. Hij is woensdag met veel enthousiasme en door heel veel mensen verwelkomd. We hebben hoge verwachtingen van onze nieuwe Commissaris. Dat legt druk op zijn schouders, maar hij gaat het vast waarmaken. In een heel persoonlijke toespraak ging hij in op de mooie dingen in Fryslân, op het belang van de Friese taal en cultuur, op de uitdagingen die er liggen op het terrein van de landbouw en op de verbindende rol die hij voor zichzelf ziet. Ik wil ook Arno Brok heel veel succes wensen in zijn nieuwe rol als ús Kommissaris.