Feest, herdenken en vrijheid (03-05-2018)

Dit item is verlopen op 03-05-2019.
Afbeelding 4 en 5 mei

Vorige week vierden we Koningsdag. In eigen gemeente in allerlei dorpen met vrijmarkten, muziek en andere activiteiten. De Koninklijke familie was op bezoek in Groningen. De viering van Koningsdag kreeg daar een nieuwe dimensie. Er was in het programma ruim aandacht voor de aardbevingsproblematiek in de provincie. Feest werd zo vermengd met inhoud. Mooi dat onze Koning op deze manier zijn verbindende rol in onze samenleving wil invullen.

Op de dag voor Koningsdag was het feest in alle gemeentehuizen in ons land. De lintjesregen, of, zoals het officieel heet, de Algemene Gelegenheid. Overal werden Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. De hoogste onderscheiding die onze samenleving kent voor zeer langdurig vrijwilligerswerk en bijzondere verdiensten. In onze gemeente mocht ik vorige week zeven mensen vertellen dat ze zijn benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. Vanwege vrijwilligerswerk in de sport, in de kerk, de politiek, bij de toneelvereniging of omdat ze mantelzorger zijn. En dat soms al meer dan 50 jaar. De onderscheiding is daarmee een terechte waardering voor hun lange en belangeloze inzet.

In het algemeen zijn we een tamelijk verdeeld landje, maar eind april, begin mei is dat anders. Want na de activiteiten rond Koningsdag herdenken we op 4 mei de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en vieren we op 5 mei de bevrijding. Dat doen we nog steeds, ook al is die oorlog inmiddels al 73 jaar geleden afgelopen. Nog steeds herdenken we hen die hun leven gaven en vieren we dat we in ons land al 73 jaar geen oorlog meer kennen. Heel veel Nederlanders hechten waarde aan de 4 mei-herdenking en de 5 mei-viering. Ook daarin zien we de eenheid die er deze dagen is in ons land. Maar liefst 80% van de mensen geeft aan ook daadwerkelijk twee minuten stil te zijn om acht uur. Bijna iedereen vindt dat de herdenking door moet gaan, ook al is de Tweede Wereldoorlog al zo lang geleden. In De Fryske Marren zijn er op heel veel plekken herdenkingen. Van Terherne tot Bakhuizen zijn er bijeenkomsten en stille tochten waarbij er stil wordt gestaan bij oorlogsgraven of monumenten. Ook hier zijn er veel vrijwilligers van de plaatselijke comités aan het werk om de herdenkingen mogelijk te maken. Het thema dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei voor dit jaar heeft gekozen is “Verzet”. Verzet in het licht van de geschiedenis, maar ook in de actuele context. Wat zouden wij doen als we in oorlogsomstandigheden zouden leven? Maar ook; nemen wij onze verantwoordelijkheid als we onrecht om ons heen zien of gedrag dat niet door de beugel kan? Vragen waar we allemaal over na zouden moeten denken.

En op 5 mei wordt de bevrijding gevierd. Het bevrijdingsfestival in Leeuwarden is dit jaar het toneel van de Nationale viering van de bevrijding. Er is veel muziek en er zijn interessante programmaonderdelen die in relatie staan tot Kulturele Haadsted. Met zijn allen vrijheid doorgeven, dat is de bedoeling. Ik ga er naar toe. Wie weet kom ik je tegen.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.