Een week met veel nieuws (08-06-2018)

Dit item is verlopen op 08-06-2019.
Afbeelding burgemeester Fred Veenstra

Zo nu en dan geef mijn blog een kijkje in mijn agenda. Daar staan veel terugkerende activiteiten in, maar vaak ook bijzondere dingen. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld was ik in Lelystad, te gast bij mijn collega Ina Adema. Samen met een stuk of tien andere collega’s hebben we in 2010 in het “klasje” voor beginnende burgemeesters gezeten. Ieder jaar komen we nog een dag bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en bijzondere projecten in een gemeente te bekijken.

In Lelystad stonden zo het vliegveld en Bataviastad op het programma. Omdat ik vanwege een ernstig ongeval bijna twee uur stilstond op de A6 miste ik het bezoek aan het vliegveld. Dat ga ik nog eens inhalen. Maar het was wel een bijzondere ervaring om met iemand van Staatsbosbeheer door de Oostvaardersplassen te gaan, de dieren te bekijken en het verhaal achter de televisiebeelden van de laatste tijd te horen. En deze week stond in het teken van een nieuwe gemeentesecretaris, een nieuw college van b en w en een nieuwe nevenfunctie. En daarnaast meer gewone zaken als een commissievergadering van de Veiligheidsregio, de zogenaamde driehoek, het overleg met de officier van justitie en de politiechef, voorlezen op een peuterspeelplaats in het kader van de Fryske Foarlêswike en een overleg met de directie van het COA over de sluiting van het AZC in Balk.

Over het coalitieakkoord schreef ik vorige week al. Deze week was de behandeling in de gemeenteraad en werden vervolgens de wethouders benoemd. De Fryske Marren heeft nu weer een nieuw college van b en w dat met enthousiasme aan de slag is gegaan. Ik hoop dat het er in zal slagen om in goede samenwerking met de gemeenteraad onze gemeente beter en mooier te maken en nog meer op de kaart te zetten. Daarbij is de ondersteuning door de gemeentesecretaris onontbeerlijk. En deze week startte onze nieuwe secretaris met haar werk in onze gemeente. De secretaris is de eerst adviseur van het college, geeft leiding aan de ambtenaren en is samen met de griffier van de gemeenteraad en mijzelf verantwoordelijk voor een goed besluitvormingsproces binnen de gemeente. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit goed komt.

En het laatste nieuwe is een nevenfunctie die ik vanaf deze week mag invullen. De ledenvergadering van de Vereniging van Friese Gemeenten (VFG) heeft mij deze week gekozen tot voorzitter van die vereniging. Een eervolle verkiezing, uit vier kandidaten, en een mooie taak om deze vereniging goed te laten functioneren. In de ledenvergadering heb ik uitgelegd waarom ik graag voorzitter wil worden. Dat heeft te onder andere te maken met de wens van onze gemeenteraad om De Fryske Marren nog meer zichtbaar te laten zijn in allerlei bestuurlijke netwerken. Maar het heeft vooral te maken met het feit dat er zich een grote bestuurlijk verandering in Fryslân heeft voltrokken. Het is nog niet zo lang geleden dat er meer dan 30 gemeenten waren. En binnenkort zijn het er nog 18. En afgezien van de eilanden zijn ze in grootte meer op elkaar gaan lijken. Ze zijn meer gelijkwaardig geworden. Ik hoop daarom dat de VFG een platform (de F-18?) kan worden waarbinnen alle gemeenten samen spreken over de opgaven die er zijn. En daarover ook afspraken kunnen maken. Er is geen enkele gemeente die alles alleen kan doen. We hebben elkaar nodig. En met nog maar 18 gemeenten moet het mogelijk zijn om op basis van gelijkwaardigheid zaken meer in gezamenlijkheid op te pakken dan tot nu toe. Daarvoor wil ik me de komende jaren sterk maken.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.