Een nieuwe secretaris (08-02-2018)

Dit item is verlopen op 08-02-2019.
Afbeelding Fred Veenstra

Vandaag op websites en morgen in de krant: De Fryske Marren vraagt een nieuwe algemeen directeur/gemeentesecretaris. Een interessante vacature. Ik verwacht dat er veel reacties zullen komen. Onze vorige gemeentesecretaris is naar de provincie Drenthe gegaan om daar provinciesecretaris te worden. Een mooie nieuwe taak. Maar dat betekent wel dat er bij ons een vacature is ontstaan die we graag op korte termijn willen invullen. Voor iedereen die niet dagelijks op het gemeentehuis komt zal de gemeentesecretaris een onbekende persoon en een onbekende functie zijn. Maar het is wel een heel belangrijke functie binnen de gemeentelijke organisatie.

De gemeenteraad is, zoals dat zo mooi heet, het “hoofd” van de gemeente. De raad stelt de kaders van het beleid vast. En heeft het budgetrecht, de bevoegdheid om de begroting en de jaarrekening vast te stellen. De gemeenteraad wordt daarbij ondersteund door de griffier. Het college van burgemeester en wethouders is het “dagelijks bestuur” van de gemeente. B en w bereiden de besluiten van de raad voor, voeren die besluiten vervolgens uit en zijn verantwoordelijk voor alle overige uitvoerende taken die een gemeente heeft. Daarbij wordt het college ondersteund door de ambtelijke organisatie. En aan het hoofd van die organisatie staat de algemeen directeur die ook gemeentesecretaris is.

Als secretaris ondersteunt hij de leden van b en w en in het bijzonder de burgemeester als voorzitter van b en w. Als directeur is hij de “baas” van de ambtelijke organisatie. En in De Fryske Marren hebben we het dan over een club van ongeveer 500 mensen. In de persoon van de gemeentesecretaris komen de organisatorische en de inhoudelijke zaken dus samen. Dat maakt die functie niet alleen interessant, maar ook heel belangrijk. Iedere week is de secretaris aanwezig bij de vergaderingen van B en W om het college te adviseren over de te nemen besluiten. En iedere week zit hij als algemeen directeur het managementteam voor. En daarnaast maakt hij deel uit van de driehoek, het overleg tussen burgemeester, griffier en secretaris waarin de lijnen tussen de organisatie en de politiek zo kort mogelijk worden gehouden.

Onze gemeente bestaat nu ruim vier jaar. De ambtelijke organisatie is al een jaar langer één geheel. De organisatie staat er nu goed voor en kan aan een volgende ontwikkelingsfase beginnen. De politiek staat aan de vooravond van een nieuwe raadsperiode. Het is daarom nu de tijd om ons te bezinnen op de verdere toekomst. Nu we na ruim vier jaar de herindelingsperikelen grotendeels achter ons hebben gelaten is het tijd om na te denken over wat voor gemeente we over een aantal jaren zouden willen zijn. Op welke beleidsthema’s gaan we ons richten, hoe maken we onze dienstverlening klantgerichter en hoe stemmen we de verwachtingen van raad en organisatie nog beter op elkaar af. Daarbij speelt ieder zijn eigen rol. Maar een goede gemeentesecretaris is hierbij wel van wezenlijk belang. Ik hoop daarom dat we over enkele weken kunnen melden dat we hem hebben gevonden.
Of haar natuurlijk; lees de profielschets!

Weblog burgemeester Fred Veenstra.