Een goed gesprek over Lelystad Airport (20-04-2018)

Dit item is verlopen op 20-04-2019.
Afbeelding Lelystad airport

Minister Cora van Nieuwenhuizen bracht maandag een bezoek aan Lemmer. De minister van Infrastructuur en Waterstaat sprak daar met een delegatie bestuurders en inwoners uit Friese en Drentse gemeenten. De gemeenten die te maken hebben met de routes van en naar vliegveld Lelystad. Ik mocht als burgemeester van de gastgemeente het gesprek in goede banen leiden. Na afloop meldde ik via twitter dat het een goed gesprek was geweest. Op dat bericht kreeg ik veel  reacties. En een groot deel was nogal negatief. In de trant van: hoe kun je een goed gesprek hebben terwijl straks 40000 van je inwoners in de herrie zitten.

Blijkbaar ben ik dan teveel bestuurder. Volgens mij kun je toch best een goed inhoudelijk gesprek hebben waarin stevige vragen aan de orde komen en waarbij aan het eind niet iedereen over alles hetzelfde denkt. Want ik blijf erbij dat het een goed gesprek was. Ik ben ervan overtuigd dat de minister open en transparant wilde zijn. Dat ze de zorg van de gesprekspartners goed aanvoelde. En dat ze openingen bood om ook in het vervolgtraject opnieuw dergelijke gesprekken te voeren. Er waren mensen aanwezig die eerder bijeenkomsten hadden bijgewoond over hetzelfde onderwerp. Ook hen viel het op dat er nu een andere sfeer heerste. Vanuit het ministerie kon men ook feitelijk aantonen dat er geluisterd was naar de inbreng vanuit de regio. Het vliegveld wordt een jaar later in gebruik genomen om in de tussentijd nieuw onderzoek te kunnen doen. Routes zijn inmiddels verlegd zodat er minder geluidshinder zal zijn. Er wordt bijvoorbeeld niet meer boven Lemmer gevlogen en de route naar het westen gaat nu over het IJsselmeer en niet meer over land. In 2023 zal er een herindeling van het luchtruim plaatsvinden, zodat vanaf dat moment alle routes een stuk hoger zullen liggen en de overlast fors verminderd zal zijn. In de praktijk zal er dus drie jaar lang sprake zijn van vliegtuigen van en naar Lelystad die lager vliegen dan de vliegtuigen van en naar Schiphol. Over het aantal vliegbewegingen bestaat geen misverstand: 4000 in 2020, 7000 in 2021 en 10000 in 2022. En van die aantallen gaat 80% naar het zuiden, vliegbestemmingen naar de zon zijn immers populair, en 20% naar het noorden. En slechts een deel daarvan gaat over onze gemeente, waarbij men boven Langweer al op ruim 3 kilometer hoogte vliegt. 

De vraag is of we dit als een probleem moeten ervaren waartegen we actie moeten voeren. Het besluit dat Schiphol vol is en dat Lelystad open moet is al genomen. En zolang we met zijn allen nog steeds meer willen vliegen naar de meest exotische bestemmingen zullen we dat op een goede manier moeten regelen. Met oog voor de overlast, maar ook met een zo goed mogelijke spreiding van die overlast. En met oog voor de voordelen van Lelystad Airport. De ontwikkeling van dit vliegveld zal ongetwijfeld ook goed zijn voor de werkgelegenheid in onze regio. Een regio die, om gedeputeerde De Rouwe te citeren, straks op drie uur van iedere Europese hoofdstad ligt. Dat geldt dus ook andersom; Fryslân op drie uur van de rest van Europa. De recreatiesector in ons gebied kan hier zijn voordeel mee doen.

Vliegveld Lelystad gaat er komen, dat staat vast. Volgens mij heeft de minister goed geluisterd naar de kritiek die ook door ons gemeentebestuur en onze inwoners naar voren is gebracht. Dat heeft tot een aantal goede aanpassingen van de plannen geleid. Mooi dat we dat tijdens een goed gesprek konden vaststellen.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.