Een gewone week (28-02-2020)

Afbeelding boekje wegwijzer geld

De agenda voor deze week laat een groot aantal reguliere afspraken zien. Overleggen met afdelingshoofden, de BenW-vergadering, gesprekken met de secretaris en de griffier, met de politiechef, de raadsvergadering. En dan nog enkele huwelijksjubilea. En zo is de week weer voor een groot deel gevuld met standaard-activiteiten. Die zijn overigens allemaal heel belangrijk, maar om er nu een blog aan te wijden? En dat geldt ook voor minder vaak voorkomende activiteiten. Als burgemeester moet je besluiten nemen of wordt je geïnformeerd over handhavingszaken, integriteitskwesties, het sluiten van drugspanden en nog veel meer, maar ook dat zijn niet echt zaken waarover je uitgebreid kunt schrijven.

Wat blijft er dan over? Als voorzitter van de Vereniging Friese gemeenten sprak ik met een bestuurslid van onze landelijke koepel over het reilen en zeilen van onze provinciale afdeling. Het kan natuurlijk altijd beter, maar het gaat bij ons best goed. De organisatie staat er goed voor, we zijn op landelijk niveau goed vertegenwoordigd en we hebben onze contacten ook via bijv. de P10, de club van grote plattelandsgemeenten. Op allerlei terreinen proberen we de belangen van de Friese gemeenten en alle inwoners zo goed mogelijk te behartigen. Dus hebben we ons de laatste werken ingezet om te zorgen dat een herverdeling van het gemeentefonds, die voor het platteland heel nadelig zou zijn, te keren. We zijn daarom blij dat de verantwoordelijk minister heeft besloten de voorstellen die er lagen in te trekken.

Deze week spraken de burgemeesters van gemeenten met een azc samen met de commissaris van de Koning met het COA over de opvang van asielzoekers in onze provincie. Net als elders in het land zijn bijna alle bedden in de azc’s bezet. Het COA zoekt naar extra tijdelijke plekken. Het is goed dat de gemeente Leeuwarden hierin verantwoordelijkheid neemt en het WTC-gebouw opnieuw kan worden ingericht voor noodopvang.

Onze gemeenteraad is sinds woensdagavond weer voltallig. Albert van Keimpema werd beëdigd als raadslid en vult daarmee de open plek in die ontstond door het overlijden van Olaf Storms. Tijdens de vergadering kon hij gelijk getuige zijn van de behandeling van een plan voor de bouw van een appartementencomplex in Balk. Het voorstel van het college haalde het niet, maar het was wel een mooi debat tussen raad en college over de voors en tegens van het plan. Prima dat we zo het debat met elkaar kunnen voeren. Elders gaat dat ook wel eens anders hoorden we via de krant.

En ik wil toch ook de Wegwijzer Geld noemen. Een boekje dat onze gemeente woensdag presenteerde. We zijn vast niet de eerste gemeente die zoiets doet, maar ik denk dat we best trots kunnen zijn op dit handzame boekje waarin op een heldere manier alles over geldzaken, onderwijs, werk en allerlei  regelingen die er zijn wordt uitgelegd. Het is in overleg met heel veel organisaties geschreven en ik hoop dat het voor veel mensen een goede informatiebron zal zijn. Het boekje kan worden opgehaald bij de gemeente of bij welzijnsorganisatie De Kear. Downloaden via de site van de gemeente kan ook.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.