Een bijzondere week (05-10-2018)

Dit item is verlopen op 05-10-2019.
Afbeelding burgemeester Fred Veenstra

Vorige week beschreef ik één dag uit mijn agenda. Een aantal activiteiten en gebeurtenissen die je niet zo vaak mee maakt en die toevallig samenvielen op één dag. Daarom noem ik deze week een bijzondere week. Iedere dag gebeurde er wel iets dat die dag tot een bijzondere maakte en dat geldt dus helemaal voor deze week.

Het begon al op maandag. Voor het eerst was er een Friese bestuurdersdag. In het provinciehuis kwamen de leden van Gedeputeerde Staten, het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân en bijna alle leden van de 20 colleges van BenW van de Friese gemeenten bij elkaar. En er was ook een aantal leden van gemeenteraden, provinciale staten en het Wetterskipsbestuur. Natuurlijk ontmoeten we elkaar in wisselende samenstelling bij heel veel vergaderingen, maar gezamenlijk, met z’n allen, praten over zaken die in onze provincie spelen, dat was er eigenlijk nog nooit van gekomen. Het is goed dat we dit gedaan hebben. Samen luisteren naar een inleiding over modern besturen en naar praktijkverhalen vanuit maatschappelijke organisaties. Daarna in gesprek over leefbaarheid, woningbouw, cultuur, klimaat en energie. De bestuurdersdag heeft ons allemaal energie gegeven. Dat je dingen beter samen kunt doen dan alleen klinkt als een open deur. Maar nu we elkaar een middag en avond in een informele sfeer even wat dieper in de ogen hebben gekeken, is er ruimte om ook concreet zaken op te pakken. Op het terrein van energie zijn de eerste afspraken voor een vervolg al gemaakt. De discussie over woningbouw heeft een nieuwe impuls gekregen.

En op dinsdag mocht ik, als voorzitter van de Vereniging Friese gemeenten, al samen met gedeputeerde De Rouwe een overeenkomst tekenen in het kader van Grip op Grond. Die ondertekening was natuurlijk al gepland, maar werd door de bestuurdersdag wel in een breder kader gezet. In die overeenkomst spreken we overigens af om de grond die in elkaars projecten over is of juist nodig is onderling te gebruiken. Daarmee voorkomen we een heleboel transportbewegingen en onnodige aanvoer van grond van elders. Dat is ook belangrijk in ons streven naar circulaire energie.

Op woensdag vierde Spanninga in Joure het 100-jarig bestaan. Wie op de Geert Knolweg rijdt ziet het naambord van het bedrijf. Maar het pand zelf is nauwelijks zichtbaar. Het bedrijf én de eigenaar stellen zich bescheiden op. Maar het gaat om een internationaal bedrijf met vestigingen in vier landen met enkele honderden personeelsleden. Een bedrijf dat met o.a. fietsverlichting en reflectoren werkt aan de veiligheid op de weg. Op bijna iedere fiets zit wel een Jouster product. En de verkeersveiligheid is een thema dat de Spanninga’s na aan het hart ligt. Daarom mocht prof. Pieter van Vollenhoven namens het Fonds Slachtofferhulp een cheque met een zeer fors bedrag in ontvangst nemen. Over maatschappelijk verantwoord ondernemen gesproken!

De donderdag was voor het jaarcongres van het burgemeestersgenootschap. In Deventer hebben we de hele dag gesproken over grondrechten en de wijze waarop de burgemeesters daarmee te maken hebben. En dat is op veel manieren. Hoe zorgen we dat de privacy van onze inwoners goed geborgd is als ze via social media contact zoeken met de gemeenten. Hoe geven we inhoud aan het recht om te demonstreren. Hoe zorgen we ervoor dat de persvrijheid voldoende tot haar recht komt in de gemeente. Intrigerende vragen en dus goed om er met elkaar en een aantal deskundigen over te spreken.

Op vrijdag zijn we getuige van een heel bijzondere gebeurtenis in onze gemeente. Maar daarover de volgende keer. Ik heb nu een aantal gebeurtenissen genoemd. Positieve en mooie gebeurtenissen die deze week weer tot een bijzondere maakten.

Maar er was ook nog iets anders. Wethouder Janny Schouwerwou gaf aan haar taken neer te leggen. Te moeten neerleggen omdat haar gezondheid het niet langer toelaat om op een goede manier haar werk te doen. Gelukkig is er geen sprake van iets levensbedreigends, maar doorwerken is voor Janny geen optie. Binnen het college, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie is dit bericht als een bom ingeslagen. En dat geldt ook voor allerlei verenigingen en organisaties die met haar te maken hadden. Het bericht is nog vers en het definitieve vertrek komt nog, maar ik kan nu al zeggen dat we Janny heel erg zullen gaan missen. Vanwege haar grote inzet en verdiensten in bijvoorbeeld het sociaal domein, maar ook omdat ze een ontzettend gewaardeerde collega is en bovenal een goed mens.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.