De foto krijgt kleur (24-11-2017)

Dit item is verlopen op 24-11-2018.
Foto van de democratie

In een groot deel van Fryslân waren er deze week gemeenteraadsverkiezingen. Die hangen samen met een aantal gemeentelijke herindelingen die op 1 januari tot nieuwe gemeenten leiden. De opkomst bij deze verkiezingen was niet hoog. Maar 40-45% van de kiezers heeft ook daadwerkelijk de gang naar de stembus gemaakt. Dat is weinig. Te weinig om nog van een levendige democratie te kunnen spreken?

Over kleur gesproken; wanneer we deze week een referendum over de kleur van Zwarte Piet hadden gehouden was de opkomst waarschijnlijk heel hoog geweest. Het lijkt of we over dit ontzettend belangrijke onderwerp allemaal een mening hebben. En die uiten we, het liefst zo luid mogelijk. Je mening kunnen geven is in ons land een groot goed. Als je probeert te verhinderen dat een ander zijn mening kan geven dan ben je dus niet goed bezig. Het is daarom een prima signaal dat het openbaar ministerie onderzoekt of er zaterdag op de A7 bij Oudehaske strafbare feiten zijn gepleegd. Als burgemeester mag ik ieder jaar op een aantal plekken Sinterklaas ontvangen. En ik zie dan wel wie hij in zijn gevolg meeneemt. Maar ik denk dat een iets bonter en kleurrijker gezelschap misschien wel meer past bij onze steeds bontere en meer kleurrijke samenleving.

Terug naar de foto, want daar zou de blog over gaan. We zijn in onze gemeente al een tijdje bezig met het maken van de foto van onze lokale democratie. Hoe staan we er voor en welke tips om het beter te doen kunnen we meegeven aan de nieuwe gemeenteraad die in maart 2018 wordt gekozen; dat is het doel van de foto. In een fors aantal gesprekken, interviews en enquêtes kregen we een eerste beeld, een foto in zwart-wit. Nu zijn we met de tweede fase bezig, een foto in kleur geeft het beeld meer perspectief.

We doen het foto-project met negen andere gemeenten. Vorige week ontmoetten we elkaar in Nieuwegein. We hebben elkaar verteld wat we tot nu toe hebben gedaan en wat onze doelen zijn. Iedereen doet het op zijn eigen manier en dat maakt het project bijzonder. Want we kunnen veel van elkaar leren. In de ene gemeente onderzoekt men hoe de inwoners beter bij het evalueren van beleid kunnen worden betrokken. In een andere gaat het vooral om een goede taakverdeling tussen raad en college. Bij ons gaat het vooral om het betrekken van inwoners bij het democratisch proces.

En daar zijn we deze week mee verder gegaan. In een bijeenkomst met een grote opkomst zijn we als inwoners, bestuurders van Dorpsbelangen, ambtenaren en raadsleden het gesprek aangegaan. Over wat er beter kan. En wat mij betreft gaat het niet eens over het resultaat. Alleen al het feit dat we in een volle raadzaal het gesprek met elkaar voeren is winst. Want normaal wordt er in die zaal alleen door de politici gesproken en zit het publiek op de tribune. Samen spreken over wat je bezig houdt en over ideeën voor de toekomst is inspirerend, schept een band en geeft vertrouwen. De beste basis voor een grote opkomst bij verkiezingen. Van inspirerende gesprekken krijg je kleur op de wangen. Ik hoop dat we dat op de foto terug gaan zien.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.