Brandweervrijwilligers (25-11-2016)

Dit item is verlopen op 25-11-2017.
Brandweervrijwilligers

Vorige week twitterde ik een aantal keren over de brandweer. Over de onderscheidingen die vrijwilligers kregen omdat ze na meer dan 25 jaar afscheid namen. En over het gesprek dat nodig was omdat de hulpverlening bij alweer een ernstig ongeval ook op de vrijwilligers zelf veel indruk maakte. Op die tweets werd veel vaker dan gemiddeld gereageerd. Blijkbaar voelen veel mensen een zekere betrokkenheid met de brandweer.

Op zich is dat niet vreemd. In Fryslân zijn er meer dan 1000 mannen en vrouwen vrijwilliger bij de brandweer. In veel dorpen en steden is een kazerne. De brandweer is al heel lang onlosmakelijk verbonden met onze samenleving. Iedere inwoner kent wel iemand die lid is van het brandweerkorps. Die betrokkenheid is mooi. En ook nodig. De brandweer doet immers zwaar en verantwoordelijk werk. Daarvoor verdient men onze steun en respect.

Tot 2014 was de brandweer een onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Toen was de relatie tussen het korps en de gemeente heel intensief. Sinds 2014 is de brandweer onderdeel van de Veiligheidsregio. Dat is weliswaar een samenwerkingsverband van alle gemeenten in de provincie, maar toch merk je in de praktijk dat de contacten vanuit het gemeentehuis minder worden. De gemeente is immers niet meer de werkgever van het brandweerpersoneel en ook het materieel wordt niet meer direct uit de gemeentekas betaald.

Maar omdat alle burgemeesters samen het bestuur van de veiligheidsregio vormen zien we nog wel hoe het sinds 2014 gaat. En ik denk dat het goed gaat. Niet alleen kan er door de grotere schaal efficiënter worden gewerkt, het is ook beter dat nu de opleidingen en trainingen centraal worden georganiseerd, er op onderdelen meer specialisatie kan plaatsvinden en er meer deskundigheid is. En als gemeentebestuur, met de burgemeester als portefeuillehouder, proberen we de contacten met de brandweerposten in onze gemeente ook zo goed mogelijk ten houden. De brandweervrijwilligers blijven zo toch een beetje "onze" vrijwilligers. Ze wonen in onze dorpen, ze werken er en ze vormen met hun bijzondere vrijwilligerswerk een onmisbaar onderdeel van de lokale samenleving.

Dat willen we graag zo houden. En daarom is het goed om ze nu en dan even in het zonnetje te zetten of betrokkenheid te tonen. Bij de jaarlijkse korpsavond, bij het uitreiken van onderscheidingen of diploma's, bij de traditionele brandweerwedstrijden, maar ook na een veeleisende uitruk. De brandweermannen en -vrouwen verdienen dat. Het was mooi om te constateren dat veel mensen dat met mij eens zijn.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.