Bijna een nieuw college (01-06-2018)

Dit item is verlopen op 01-06-2019.
Afbeelding coalitieakkoord

Gisteren was het dan zover. In de vergadering van de gemeenteraad kreeg ik het eerste exemplaar van het coalitieakkoord overhandigd. Op 21 maart zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad gehouden. Daarna is er een informateur aan de slag gegaan om te onderzoeken welke partijen met elkaar een coalitie zouden kunnen vormen. Op 12 april lichtte informateur Sander de Rouwe zijn verslag toe in een extra vergadering van de gemeenteraad. Daarna is de formatiefase van start gegaan onder leiding van Wendy Zuidema.

De drie partijen, CDA, FNP en VVD, zijn het nu samen eens geworden over een stuk dat de basis is voor het gemeentelijk beleid in de raadsperiode 2018-2022. Op 6 juni komt de formateur naar de gemeenteraad voor een toelichting. Daarna is er een debat en aan het eind van de avond zullen de wethouders die met mij het nieuwe college van b en w gaan vormen de eed of belofte afleggen. Wanneer je de afgelopen week het nieuws een beetje volgt dan zie je dat heel veel gemeenten in ongeveer hetzelfde stadium van collegevorming zitten. Soms lees je dat een college aan de slag is gegaan, dan weer wordt gemeld dat er een akkoord tussen partijen is gesloten, en hier en daar is de conclusie dat men er nog niet uit is. Het is dus overal hetzelfde; er is tijd nodig om tot een goed akkoord te komen.

Hoewel je ook wel kritiek hoort op de tijd die er voor de onderhandelingen wordt genomen, denk ik dat het een goede zaak is om te proberen om op voorhand een doordacht akkoord te sluiten. Dat vermindert niet alleen de kans op gedoe achteraf, maar het geeft ook de mogelijkheid om het breder in te steken. Ik heb het van een afstandje bekeken, maar men heeft in De Fryske Marren geprobeerd om met een zo groot mogelijke betrokkenheid tot het stuk te komen wat er nu ligt. Niet alleen hebben vrijwel alle leden van de betrokken fracties aan de onderhandelingstafel gezeten, terwijl dat voorheen eigenlijk altijd alleen een klus voor de fractievoorzitter en een secondant was, maar ook mochten verschillende ambtenaren hun inbreng leveren. Ze hebben de onderhandelaars bijgepraat over de meest actuele ontwikkelingen op allerlei beleidsterreinen, zodat de onderhandelaars dat mee konden nemen in hun besprekingen. Vanuit verschillende maatschappelijke organisaties is input geleverd en ook de politieke partijen die niet aan tafel zaten konden dat doen. Het lijkt er zo op dat de verbinding die in de titel van het stuk staat al op voorhand is gezocht. En, los van een oordeel over de inhoud, dat is winst.

Ik hoop dat we in de raadsvergadering van volgende week het nieuwe college op een goede manier van start kunnen laten gaan. Die goede start is nodig, er is immers genoeg te doen. Er liggen ingewikkelde, maar ook boeiende opdrachten te wachten op het gemeentebestuur. Verbinding binnen de raad, tussen raad en college, maar vooral ook tussen gemeente en samenleving is daarbij van groot belang. 

Weblog burgemeester Fred Veenstra.