Bevolkingskrimp, en nu? (20-01-2017)

Dit item is verlopen op 20-01-2018.
Foto Fred Veenstra

De provincie Fryslân stelt eens in de drie jaar een bevolkingsprognose op. Deze week verscheen de nieuwste. En de cijfers vallen opnieuw lager uit dan in de vorige prognose. Alleen voor Leeuwarden wordt tot 2014 nog groei verwacht. In alle andere gebieden in de provincie gaat de bevolking dalen. In de noordelijke helft met bijna 12%. Maar ook in ons gebied, de Zuidwesthoek, wordt een daling van 5,2% voorspeld.  In 2040 zullen er 7000 mensen minder wonen in Súdwest Fryslân en  De Fryske Marren. Het gebied daalt van 135.000 naar 128.000 inwoners.

En wanneer je de achterliggende gegevens bekijkt dan zie je dat er grote verschillen zijn in de leeftijdscategorieën. Het aantal kinderen tot 15 jaar neemt in de Zuidwesthoek af met ruim 10%. Het aantal 75-plussers zal daarentegen in 2040 met 78% zijn gestegen.

Zomaar wat cijfers. Wat moet je ermee en wat kun je ermee? De overheid kan aan de cijfers weinig veranderen. Het gaat er meer om de effecten zo goed mogelijk in kaart te brengen en daar op in te spelen. In Noord-Oost Fryslân is men daar al actief mee bezig. Dit gebied is door het Rijk aangewezen als krimpgebied. Ook in het Noordwesten en het Zuidoosten denken bestuurders en andere betrokkenen al langer na over de gevolgen van de bevolkingsdaling. Die regio’s zijn aangewezen als “anticipeerregio”, een gebied waar de echte krimp er op basis van vorige prognose aan zit te komen.

De Fryske Marren en Súdwest Fryslân hebben nog geen officiële krimpstatus. Maar uit de cijfers blijkt nu duidelijk dat we er niet aan zullen ontkomen. Reden voor paniek is er denk ik niet. De krimp is niet te keren en gaat bovendien heel geleidelijk. En we zien het al een tijdje aankomen. Daarom is er in het huisvestingsplan voor het onderwijs al rekening mee gehouden. En ook in de plannen voor woningbouwontwikkeling doen we dat. We zullen bijvoorbeeld moeten inspelen op de groei van het aantal senioren in onze samenleving. Er zijn er meer woningen nodig omdat mensen ouder worden, er meer alleenstaanden komen en mensen langer zelfstandig wonen. Maar voor deze doelgroepen zijn er ook andere woningen nodig dan de standaard gezinswoningen. In overleg met alle betrokkenen zullen we ons op de verschillende terreinen op de gevolgen van de krimp moeten voorbereiden. Dat gaat vast lukken. Gedeputeerde Kramer gaf aan dat we ook met ons economisch beleid de gevolgen van krimp kunnen verzachten.

En laat nu net deze week de onderzoeksafdeling van de Rabobank de eigen regionale prognoses voor 2017 publiceren. De bank ziet voorspelt groei in verschillende sectoren. Men ziet ook dat er in de Randstad weinig grond beschikbaar is en dat de prijzen daardoor enorm stijgen. Daarom ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor de noordelijke regio’s aan de A6 en A7.

Volgens mij is onze gemeente de enige die beide wegen op zijn grondgebied heeft. Laten we daarom de kansen die dit biedt benutten. Een mooie uitdaging voor dit jaar! 

Weblog burgemeester Fred Veenstra.