Besturen is mensenwerk (07-06-2019)

Dit item is verlopen op 07-06-2020.
Afbeelding VNG

Onder die titel verzamelden enkele duizenden raadsleden, wethouders en burgemeesters zich deze week in Barneveld. Daar werd het jaarlijkse congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gehouden. Ieder jaar weer een soort reünie van het lokaal bestuur. Hét moment om collega’s uit alle delen van het land te ontmoeten en ervaringen te delen. Dat gebeurt in een gezellige, voor een deel zelfs feestelijke sfeer, maar er wordt ook gewerkt. Met sprekers, workshops en excursies is de titel van het congres nader uitgewerkt. Shakespeare schreef al behartenswaardige woorden over besturen en leiderschap legde Gijs Scholten van Aschat uit.

De voorzitter van de VNG, Jan van Zanen, maakte nog eens duidelijk dat ontmoetingen met collega’s zinvol zijn, maar dat de echte opdracht voor bestuurders ligt in het kennen van de inwoners van de gemeente. Het is belangrijk dat Iedereen een bijdrage kan en mag leveren aan onze samenleving en daarom is het goed dat bestuurders de kunst leren verstaan om iedereen een stem te geven. Hoe je dat in de praktijk doet maakt de burgemeester van het Belgische Mechelen duidelijk. In zijn stad met vele nationaliteiten brengt hij mensen samen en probeert nooit in tegenstellingen te denken. En juist als je elkaar kent kun je samen vooruit komen. Het klinkt redelijk abstract, maar uit de cijfers blijkt dat de inwoners van Mechelen inmiddels veel trotser op hun stad zijn geworden. Ook Gerdi Verbeet hield een pleidooi voor samen dingen doen. En daarom kunnen politici in plaats van debatteren beter de dialoog met elkaar aangaan. Tenslotte hield Alex Brenninkmeijer, onze voormalige Ombudsman, ons voor dat we vaker naar ons hart dan naar ons verstand moeten luisteren. Dat is vaak moeilijk. We houden ons immers het liefst vast aan een kader, aan regels, om tot een besluit te komen. Maar je hart volgen hoeft niet te leiden tot willekeur, integendeel. Wie als bestuurder zijn hart volgt heeft de kans om maatwerk voor mensen te leveren en daardoor de samenleving te verbeteren.

Allemaal inleidingen die tot nadenken stemmen. Na die inleidingen gingen de bezoekers uiteen voor workshops en excursies. Ik kwam terecht op de landmacht kazerne in Stroe. In korte tijd leerde ik van militairen wat het met je doet om in een volstrekt andere omgeving en cultuur, en in een gevaarlijke situatie, te moeten werken. En met enkele kleine oefeningen kregen we inzicht in de leiderschapstrainingen die onze militairen krijgen. Hoe laat je mensen samenwerken om een doel te bereiken. Bij de ene groep kun je delegeren, een ander heeft begeleiding nodig en weer een andere team moet worden gestuurd. Met simpele methoden weet men resultaat te boeken.

Het VNG-congres is ook het moment voor de jaarlijkse ledenvergadering van alle Nederlandse gemeenten. Dat is ook het moment om uitspraken te doen over de acties van de vereniging richting de regering. Van onze gemeenteraad hadden we de opdracht mee gekregen om ons sterk te maken voor extra geld van het Rijk voor de uitvoering van de Wmo. Er is dit jaar een nieuw systeem ingevoerd en dat blijkt inmiddels vele tonnen meer te kosten dan voorheen. Onze motie over dit onderwerp is aangenomen. De VNG gaat opnieuw in gesprek met het Rijk. Naast alle opgedane contacten en ervaringen is ook dat de winst van dit congres.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.

foto: VNG