Bach inspireert (22-05-2020)

Johann Sebastian Bach is ongetwijfeld de bekendste componist uit de geschiedenis. Wanneer ik één van zijn vele composities hoor, of zelf probeer te spelen, raak ik telkens weer onder de indruk van de schoonheid, de creativiteit en het vakmanschap die er in doorklinkt. Dat gebeurde een paar weken geleden ook. Tijdens de wekelijkse kerkdienst die Omrop Fryslân uitzendt vanuit de Martinikerk in Franeker, werd een aria uit een cantate gezongen.

Een paar regels:
Schäfe können sicher weiden wo ein guter Hirte wacht
Wo Regenten wohl regieren,
Kann man Ruh und Friede spüren und was Länder glücklich macht.

Het begin klinkt bijbels, maar dit stuk van Bach is absoluut geen religieus stuk. Integendeel, deze cantate is in 1713 geschreven als verjaardagscadeau voor hertog Christian van Saxen die in Weimar woonde. De muziek klonk tijdens het diner om de gasten te vermaken. Dat de muziek toch in de kerkdienst van 3 mei klonk is overigens niet vreemd. Tussen Koningsdag en 4 mei is er in de kerk dan vaker aandacht voor ons koningshuis en het (lands)bestuur.

Blijkbaar was hertog Christian een vorst die het beste met zijn hertogdom en inwoners voor had. Waarom zou de tekst anders de vergelijking maken tussen een goede herder en een goed bestuurder? Waar goed wordt bestuurd is er rust en vrede en datgene wat een land gelukkig maakt. In een paar regels wordt hier beschreven wat van een goede bestuurder en een goede overheid wordt verwacht. Daar kunnen we ook nu nog inspiratie uit putten. En of die bestuurders nu landelijk of gemeentelijk actief zijn, deze regels zijn voor alle niveaus van toepassing. Dat geldt onder normale omstandigheden, maar nu des temeer. Want was is het moeilijk om nu iedereen rust te bieden of gelukkig te maken. In een periode waarin men zich zorgen maakt over eigen en andermans gezondheid, waarin mensen hun baan verliezen, waar ondernemers het water aan de lippen staat. Een periode waarin bijna alles anders is dan normaal.

Als burgemeester heb ik zicht op wat er in onze eigen gemeente gebeurt. Binnen de veiligheidsregio zie ik hoe er wordt gewerkt om de pandemie te beheersen. En op landelijk niveau mag ik ook aan enkele tafels meepraten en meedenken over de beheersing van de crisis en de antwoorden op alle vervolgvragen. Ik heb grote bewondering voor de mensen die ons land door de crisis moeten leiden. Voortdurend beslissingen nemen terwijl er zoveel onzekerheden zijn. De rug recht houden wanneer dat nodig is. Bereid zijn goed naar deskundigen te luisteren en dus minder te tillen aan politieke verschillen van mening. Ik hoop dat ze dat nog even mogen volhouden.

En grote bewondering moet er ook zijn voor al die mensen die op lokaal niveau voor de uitvoering zorgen. De ambtenaren. Maar civil servant is nu een betere term. Want dienstbaar aan de burgers zijn ze. Onze toezichthouders die dag in, dag uit op pad zijn om de regels die we hebben afgesproken te handhaven. Vriendelijk als het kan, iets harder als het nodig is. Onze openbare orde-medewerkers die van de vroege ochtend tot de late avond in touw zijn om op alle vragen van inwoners, verenigingen en bedrijven antwoord te geven. Wat kan wel, wat mag nog niet. De medewerkers die helpen om het onderwijs en de kinderopvang zo goed mogelijk te ondersteunen. De mensen die verantwoordelijk zijn voor de uitkeringsaanvragen die er nu veel meer dan normaal zijn. Zij die het voortdurend maar weer in begrijpelijke taal mogen uitleggen. En al die andere ambtenaren, dienaren van onze inwoners.

Er wordt ondanks de lastige omstandigheden op alle fronten ontzettend hard en met grote inzet gewerkt.
Daar gaan we mee door. We hebben geen keus. Bewust of onbewust laten we ons leiden door de aria van Bach.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.