AZC in Balk een stap dichterbij, maar is het genoeg? (05-02-2016)

Dit item is verlopen op 05-02-2017.
Afbeelding azc gebouw

Deze week diende het COA de bouwvergunningsaanvraag voor het AZC in Balk in bij de gemeente. Eindelijk. Want de gemeenteraad nam al in augustus 2015 het besluit om een opvanglocatie voor 500 mensen in Balk mogelijk te maken. Het is jammer dat het zo lang duurde voordat de volgende stap is gezet. Jammer voor de vluchtelingen omdat we langer van allerlei noodopvangplekken gebruik moeten maken. Jammer voor de vele vrijwilligers in Balk en omgeving die al lang klaar staan om te helpen. Jammer vanwege het politieke klimaat dat op veel plekken in het land minder positief is dan een half jaar geleden.

Aan de andere kant moet ik vaststellen dat het misschien ook wel logisch is dat het zo lang duurde. Bij het COA moet men met veel te weinig personeel veel te veel projecten oppakken.  

Maar de aanvraag voor Balk wordt nu vlot in behandeling genomen. We zullen proberen, als de aanvraag aan alle eisen voldoet, de vergunning zo snel mogelijk te verlenen. Daarna treedt de termijn om bezwaar te maken in werking. En ik ga er van uit dat er na deze periode ook snel kan worden gebouwd. Aan de Wikelerdyk komen dan de dienstengebouwen aan de voorzijde en de woongebouwen meer naar achteren op het terrein. Er komen vrij sobere gebouwen, ze zullen er immers maar vijf jaar staan, en ze worden qua kleur ingepast in de omgeving. Met de komst van dit AZC neemt gemeente De Fryske Marren haar verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen. Andere gemeenten doen dat ook. Er zullen dit jaar in onze provincie nog verschillende AZC’s worden gerealiseerd.

Maar we doen nog meer. Vorige week nam de gemeenteraad een besluit over de huisvesting van statushouders. Dat zijn de asielzoekers die in ons lang mogen blijven. Iedere gemeente dient er een aantal op te nemen. Voor 2016 is onze opgave 185 personen. Dat is een fors aantal, maar met hulp van de woningbouwverenigingen denken we dat het gaat lukken. En als het lukt betekent dit dat ver in de AZC’s weer ruimte ontstaat, zodat mensen uit de noodopvanglocaties kunnen doorstromen naar een AZC in afwachting van de uitslag van hun asielprocedure.

Maar zover is het nog niet. De verwachting is dat vanaf het voorjaar de stroom vluchtelingen weer gaat toenemen. Er moeten dan voldoende opvangplekken zijn. Daarom hebben de Friese overheden afgesproken dat er opnieuw gezocht gaat worden naar locaties waar minimaal 100 mensen kunnen worden opgevangen. Zo proberen we gezamenlijk 1800 plaatsen te realiseren. Ook in De Fryske Marren zijn we daarom begonnen met een nieuwe inventarisatie. Waar staan gebouwen leeg die geschikt zijn of geschikt te maken zijn voor tijdelijke noodopvang. Binnen een aantal weken moet hierover duidelijkheid ontstaan.

Mocht u een suggestie voor een geschikt gebouw hebben laat het mij dan weten. De opvang van vluchtelingen is een moeilijke opgave. Alleen als overheid en samenleving samen kunnen we tot oplossingen komen.