Agrarische Schouw 2016 (23-09-2016)

Dit item is verlopen op 23-09-2017.
Uitreiking zilveren pieper

In de vorige blog keek ik vooruit naar het feest in Joure van deze week. Dat feest begon met een symposium als opening van de Agrarische Schouw. Tijdens dit symposium gingen vertegenwoordigers vanuit de landelijke en Europese politiek, landbouworganisaties en banken met elkaar in debat. Voor mij een mooie kennismaking met de landbouwsector in onze gemeente. Ik mocht ook het openingswoord verzorgen. In deze blog een samenvatting daarvan. 

Joure heeft voor de 64e keer de Agrarische Schouw en voor de 550e keer de Jouster Merke. Daar kunnen andere plaatsen niet aan tippen. De Schouw heeft 155 standhouders. Een record. En dat terwijl elders allerlei beurzen in omvang teruglopen. Het bestuur van de Agrarische Schouw mag hier terecht trots op zijn. Mijn complimenten!

En dan die Jouster Merke. Sinds 1466. Toen gaf grietman Uta Sipkeszoon van Haskerland aan het kleine Joure het recht om een weekmarkt te houden. In 1482 kwam daar de jaarmarkt bij. Sommigen hebben het over de oudste markt ter wereld. Ik weet niet of dit wetenschappelijk kan worden onderbouwd, maar het klinkt goed. Al sinds eeuwen komen boeren, burgers en buitenlui op de vierde donderdag van september naar onze vlecke om handel te doen, elkaar te ontmoeten en feest te vieren.

Dat gaan wij deze week uitbundig vieren. Ik hoop ook velen van u zaterdag bij de grote brunch in de Midstraat te ontmoeten. Ook daar genieten we van de opbrengst van het land. Brood en zuivel. Jouster Merke en agrarische sector kunnen niet zonder elkaar. Economie en ontmoeting horen bij elkaar. En in De Fryske Marren hebben we het, als we over economie spreken, zeker ook over de agrarische sector.

De associatie die we bij het begrip Jouster Merke hebben is “feest”. Maar het thema van dit symposium  is ”Crisis in de melkveehouderij, keert Europa de koude sanering?” Kan het hier, in deze zaal en bij jullie op het bedrijf wel feest zijn? De laatste weken zien we in de landelijke en regionale pers schrijnende verhalen over boeren en boerinnen die zich gedwongen zien te stoppen met hun bedrijf, hun familiebedrijf. Ze geven de strijd op. En ik hoor ook in onze gemeente de verhalen over agrarische ondernemers die zich klem gezet voelen.

Ik was laatst op een basisschool om voor te lezen. Daarna mochten de kinderen vragen stellen. In groep zes vragen ze dan meestal wat ik lekker vind, welke huisdieren ik heb en hoe groot mijn auto is. Maar nu stelde een meisje de vraag: “Burgemeester, kunt u iets aan de melkprijs doen?” Dan weet je dus waar het gesprek thuis aan tafel over gaat. Kinderen weten van de zorgen die heit en mem hebben. Als burgemeester kan ik weinig doen aan de hoogte van de melkprijs. Maar ik kan wel, net als landbouworganisaties dat doen voor hun leden, proberen de zorgen van mijn inwoners over te brengen aan mensen die er wel iets aan kunnen doen.

Bij deze bijeenkomst hebben we een aantal sprekers dat waarschijnlijk aan meer knoppen kan draaien dan ik. Ik hoop dat zij ons informeren over actuele ontwikkelingen in Nederland en Europa. En ik hoop dat ze degenen onder u die het ook aan de etenstafel over de melkprijs hebben kunnen vertellen dat er zicht op betere tijden komt. Dat er weer perspectief is. En dat er dus toch reden is om de komende dagen onderdeel van het feest in Joure te zijn.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.