Weblog burgemeester

"Ik ben gewend om iedere week een weblog bij te houden. Vaak gaat het over een onderwerp dat die week in de gemeenteraad of het college van B&W aan de orde is geweest. Of bijvoorbeeld over iets dat ik heb gedaan of waarbij ik aanwezig was. En dat doe ik vooral om de lezers een indruk te geven van het werk van het gemeentebestuur."

De burgemeester plaatst ook regelmatig een update op Twitter. Volg hem op @VeenstraFred. U kunt deze pagina ook lezen zonder Twitteraccount.

 • De crisis duurt voort

  (27-03-2020)
  Burgemeester Fred Veenstra

  Natuurlijk gaat het gewone werk ook door. Dus wordt er gewerkt aan het jaarverslag over 2019. En dus nemen we in de collegevergadering besluiten over bestemmingsplanwijzigingen en zaken als de Regionale Energie Strategie. Bouwplannen moeten immers verder en we moeten voldoen aan de doelen van het klimaatakkoord. Maar vrijwel alle aandacht van de wethouders en mijzelf gaat uit naar de coronacrisis en de gevolgen daarvan. Die gevolgen worden steeds duidelijker zichtbaar.

 • Het is crisis, maar er gebeuren ook mooie dingen

  (20-03-2020)
  Afbeelding van burgemeester Fred Veenstra

  Aan het begin van de week schreef ik al onze inwoners een brief. We zitten in een bijzondere situatie. Er heerst een griepvirus waarvoor nog geen vaccin is. Het grijpt over de hele wereld om zich heen. Ook bij ons. Steeds meer mensen worden ziek. De meesten hebben gelukkig slechts lichte klachten, maar sommigen worden erg ziek. Ook in ons land zijn al tientallen mensen aan het virus overleden.

 • Corona, ook in De Fryske Marren

  (13-03-2020)
  Afbeelding Fred Veenstra

  Wat kan er in een week veel veranderen. Nog geen coronagevallen in Fryslân schreef ik vorige week. Inmiddels is de situatie helemaal veranderd. De afgelopen dagen stonden volledig in het teken van het virus. Ook in het Noorden van het land zijn er nu mensen die ziek geworden zijn. In onze gemeente zijn het er, nu ik dit schrijf, al drie. Mensen die nu met hun gezin in thuisisolatie zitten of, zoals een meneer in Balk, in het ziekenhuis liggen. Uit de informatie die ik van de GGD krijg, of uit een gesprek met de patiënt zelf, leid ik af dat er gelukkig geen sprake is van heel ernstige situaties. Maar toch. We moeten ons voorbereiden op meer ziektegevallen.

 • Conferentie en corona

  (06-03-2020)
  Afbeelding van burgemeester Fred Veenstra

  Voor iedere beroepsgroep geldt dat je zo nu en dan aan bijscholing moet doen. Je moet bij de tijd blijven om je vak goed uit te kunnen oefenen. Voor burgemeesters is dat niet anders. Daarom was ik deze week een aantal dagen bij de jaarlijkse Burgemeestersconferentie. Die stond dit jaar in het teken van democratie, rechtsstaat en integriteit. Onderwerpen die heel actueel zijn. En in het licht van 75 jaar vrijheid zijn ze ook van groot belang. Goed dus om daar in alle rust bij stil te staan.

 • Een gewone week

  (28-02-2020)
  Afbeelding boekje wegwijzer geld

  De agenda voor deze week laat een groot aantal reguliere afspraken zien. Overleggen met afdelingshoofden, de BenW-vergadering, gesprekken met de secretaris en de griffier, met de politiechef, de raadsvergadering. En dan nog enkele huwelijksjubilea. En zo is de week weer voor een groot deel gevuld met standaard-activiteiten. Die zijn overigens allemaal heel belangrijk, maar om er nu een blog aan te wijden? En dat geldt ook voor minder vaak voorkomende activiteiten. Als burgemeester moet je besluiten nemen of wordt je geïnformeerd over handhavingszaken, integriteitskwesties, het sluiten van drugspanden en nog veel meer, maar ook dat zijn niet echt zaken waarover je uitgebreid kunt schrijven.

 • Observaties

  (21-02-2020)
  Afbeelding van het boek Burgemeester, het is een rare baan

  In een week waarin veel mensen vakantie hebben ziet mijn agenda er anders uit dan gebruikelijk. Geen dagen waarin van uur tot uur allerlei vergaderingen en gesprekken zijn ingepland. Er is iets meer ruimte. De tijd nemen voor bijvoorbeeld een wat diepgaander gesprek of achterstallige vakliteratuur lezen.

 • Is de scheiding tussen kerk en staat hetzelfde als een contactverbod?

  (14-02-2020)
  Afbeelding uitreiking boekje

  Tijdens een bijeenkomst in Utrecht mocht ik vorige week namens alle Nederlandse burgemeesters een boekje over de relatie tussen overheid en religie in ontvangst nemen. Het boekje is geschreven in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Als het gaat over de manier waarop overheid en religieuze organisaties contact met elkaar hebben, met elkaar omgaan, wordt vaak gesproken over de scheiding tussen kerk en staat.

 • Samenloop voor Hoop

  (07-02-2020)
  Afbeelding van een wandelaar

  Een enthousiaste groep mensen uit onze gemeente is hard aan het werk om van de Samenloop voor Hoop een groot succes te maken. Op 19 en 20 juni wordt deze 24-uurs wandelestafette voor het eerst in Joure gehouden.

 • Het moet anders

  (31-01-2020)
  Afbeelding Fred Veenstra

  De leden van de Eerste Kamer debatteerden deze week maar liefst twee dagen over de invoering van de Omgevingswet. Die Omgevingswet gaat per 2021 in, daar is al eerder over besloten, maar aan de invoering zitten nog zoveel haken en ogen dat daar weer een aparte wet voor is gemaakt. Volgende week zal de uiteindelijke stemming plaatsvinden. Als het doorgaat dan wordt vanaf volgend jaar bijna alles wat te maken heeft met ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur en bouwen in één wet geregeld. Nu zijn dat er nog 26. De bedoeling van de wet is prima; hoe kunnen we zaken meer op elkaar afstemmen en hoe zorgen we ervoor dat procedures veel korte duren.

 • Stenen en licht

  (24-01-2020)
  Foto van het holocaust monument in Lemmer - stenen en licht

  Op veel plaatsen, ook in onze gemeente, zal er de komende maanden uitgebreid aandacht zijn voor 75 jaar bevrijding. We herdenken het einde van de Tweede Wereldoorlog en we vieren de vrijheid. In het zuiden van ons land is men daar in de loop van vorig jaar al mee begonnen; daar eindigde de oorlog immers al in het najaar van 1944.

 • Blijdschap en verdriet

  (17-01-2020)
  Burgemeester Fred Veenstra

  Soms liggen in je werk vreugde en verdriet heel dicht bij elkaar. In de tien jaar dat ik burgemeester ben heb ik nog nooit in één week 24 Koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken. Maar ook nog nooit maakte ik mee dat er binnen de gemeentelijke organisatie twee sterfgevallen in één week waren.

 • Wat haalde de nieuwjaarstoespraak niet?

  (10-01-2020)
  Burgemeester houdt zijn speech tijdens de nieuwjaarsreceptie op 7 januari 2020

  De eerste week van het nieuwe jaar staat altijd in het teken van nieuwjaarswensen, van terugkijken op het afgelopen jaar en van vooruitkijken naar wat komt. In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik al verschillende onderwerpen kort benoemd. In zo’n toespraak kan niet alles uitgebreid aan de orde komen, de receptie moet immers niet te lang worden onderbroken. Daarom in de eerste blog van dit jaar nog een aantal aanvullingen.

 • De laatste van 2019

  (20-12-2019)
  Kerstbal in boom afbeelding

  Ik mocht deze week twee keer bij een cultureel evenement zijn. Maandagavond was er in de Sint-Mattheüskerk in Joure een uitvoering van een deel van het Weihnachtsoratorium van Bach. In prachtige muziek komen de geboorte van Jezus en de engelen en herders voorbij. Een bekend verhaal dat je helemaal in kerstsfeer brengt. Maar de uitvoerenden, onder leiding van Jan Vermaning hadden besloten om ook een nieuwe compositie uit te voeren.

 • Ondermijning

  (13-12-2019)
  Afbeelding van burgemeester Fred Veenstra

  Professor Hans Boutellier is een wetenschapper die zich bezighoudt met criminaliteit en veiligheid. Deze week kwam hij op bezoek bij de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid, waarvan ik ook deel mag uitmaken. Hij nam ons mee in een aantal waarnemingen en oplossingsrichtingen.

 • Alcohol voor jongeren (te) gemakkelijk te koop

  (06-12-2019)
  Afbeeld waarop bier wordt getapt

  Ik schrok deze week wel even toen ik de resultaten zag van het Friese onderzoek naar de verkoop van alcohol aan 17-jarigen. Uit dat onderzoek, uitgevoerd met ‘mysterie-shoppers’, blijkt dat in tweederde van de situaties een 17-jarige gewoon alcohol kan kopen. En dat is in ons land al een aantal jaren verboden. We houden ons dus met zijn allen niet aan die wet.

 • Vrijwilligers

  (29-11-2019)
  Afbeelding van handen (vrijwilligers)

  Vorige week vrijdagavond nam ik afscheid als voorzitter van de IJswegencentrale Gaasterland. De IJswegencentrale is één van de 22 centrales in Fryslân die de belangen van het schaatsen op natuurijs in onze provincie behartigen. Wanneer het vriest proberen de vrijwilligers ervoor te zorgen dat het ijs zo goed mogelijk kan aangroeien en er zodra het dik genoeg is ook geschaatst kan worden.

 • Een interessante week

  (22-11-2019)
  Afbeelding Woudagemaal

  Deze week een blog die minder reacties zal oproepen dan de vorige. Ik schrijf dit stukje in het Woudagemaal in Lemmer. Het is iedere keer weer een belevenis om in dit prachtige gebouw op deze mooi plek te mogen zijn. Volgend jaar wordt het 100-jarig bestaan van het gemaal gevierd, daar kijk ik nu al naar uit. Maar ik ben nu in het gemaal voor twee vergaderingen.

 • Piet

  (15-11-2019)
  Afbeelding van burgemeester Fred Veenstra

  Zaterdag is het weer zover. Sinterklaas komt aan in Nederland. Ook in De Fryske Marren maakt hij zijn opwachting in een aantal dorpen. Voor heel veel kinderen beginnen een paar spannende weken in de aanloop naar 5 december.

 • Jaarlijkse tradities

  (08-11-2019)
  Afbeelding van burgemeester Fred Veenstra

  In sommige maanden heb je te maken met jaarlijks terugkerende gebeurtenissen en tradities. November is zo’n maand. In iedere gemeente wordt dan de begroting voor het komend jaar behandeld. En het is weer de tijd van de Sinterklaasintochten. Maar er zijn ook minder bekende zaken die toch ieder jaar in november weer aan bod komen.

 • Iets nieuws in Nederland

  (01-11-2019)
  Afbeelding sollicitatieraad

  De Fryske Marren is (nog steeds) een heel jonge gemeente. We vinden onszelf nog voortdurend uit. Dat is niet uniek. Ik denk dat iedere herindelingsgemeente een periode van vijf tot tien jaar nodig heeft om politiek, bestuurlijk en ambtelijk volwassen te worden. In onze gemeente hebben we het over “het verhaal dat we willen vertellen”. Wat voor gemeente willen we zijn. Het verhaal gaat bij ons over begrippen als kleurrijk, actief en noflik. We vinden dat we dat zijn en we vinden vooral dat we dat samen zijn. Met elkaar als inwoners van vijftig dorpen en een stad en met elkaar als inwoners en gemeentebestuur. Om invulling aan die samenwerking te geven hebben we onze dorpencoördinatoren, onze bedrijfscontactfunctionarissen en onze kwartiermakers sociaal domein. Zijn leggen de verbinding tussen het gemeentelijk apparaat en de inwoners, bedrijven en instellingen.

 • Een brief van minister Ollongren

  (25-10-2019)
  Afbeelding Fred Veenstra

  Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters houdt gegevens bij over alle leden. Het is overigens een modernere club dan de naam doet vermoeden, maar dat terzijde. Het genootschap heeft nu uitgerekend dat de gemiddelde burgemeester in ons land 56 jaar is, 9 dienstjaren heeft, daarvoor wethouder was en nu 60 uur per week werkt. Dat maakt mij tot de gemiddelde burgemeester, want ik voldoe op dit moment aan alle criteria. Of ik daar blij mee moet zijn weet ik niet. Het is niet anders. Maar gemiddeld als ik ben wil ik reageren op een brief die ik onder ogen kreeg van onze minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Ollongren. Zij schreef die brief vorige week aan de Tweede Kamer. Het onderwerp is de Toekomst van het Openbaar Bestuur. Een belangrijk onderwerp. En ook een belangrijke brief, want de minister zet een aantal lijnen uit voor de komende jaren.

 • Institutioneel eenzaam

  (18-10-2019)
  Afbeelding van burgemeester Fred Veenstra

  Het was in verschillende opzichten een bijzondere week. Mijn agenda, in ieder geval die in de eerste vier dagen, liet een enorme afwisseling zien. Een collegevergadering, een raadsvergadering en een commissievergadering. Een werkbezoek aan het museum in Joure. Een overleg met de collega in Súdwest-Fryslân. Twee bezoeken aan 60 jaar getrouwde echtparen. Enkele indringende gesprekken met inwoners over hun persoonlijke situatie. En daarnaast een flink aantal interne overleggen en telefoongesprekken over openbare orde-kwesties, koninklijke onderscheidingen en nog veel meer.

 • Noorderleech en Brussel

  (11-10-2019)
  afbeelding burgemeester Fred Veenstra

  Afgelopen zaterdag was ik in het Noorderleech, het gebied boven Marrum aan de Waddenkust. Een uitgestrekt gebied, grotendeels buitendijks. Je kunt er genieten van de vergezichten, zeker als je op de Sédykster Toer staat, een tot uitkijktoren verbouwde silo. Je ziet Ameland, Leeuwarden en nog veel meer plaatsen liggen. Het “tempeltje” van Ids Willemsma is een prachtig kunstwerk op de dijk.

 • Veiligheid

  (04-10-2019)
  Afbeelding van burgemeester Fred Veenstra

  Op zaterdag 12 oktober staat Joure in het teken van de veiligheid. Op de Merk vindt dan de ‘Dag van de Veiligheid’ plaats. Gemeente, politie, brandweer en allerlei andere organisaties laten zien wat ze doen om onze gemeente, onze leefomgeving en uw en mijn huis zo veilig mogelijk te houden.

 • Gesprek

  (27-09-2019)
  Foto van paarden op paardenmarkt Jouster Merke

  Joure staat deze week in het teken van de Jouster Merke. Vijf dagen feest. De jaarmarkt waarmee het feest begint wordt dit jaar voor de 553e keer gehouden. De Agrarische Schouw is er dit jaar voor de 67e keer. De Schouw wordt traditioneel op woensdagavond geopend met een bijeenkomst waar enkele honderden mensen uit de agrarische wereld met elkaar in gesprek gaan over een actueel thema. Dit jaar was het thema ‘Grond’. Het ging vooral ook over de prijs van de grond en de invloed die de grondprijs in de toekomst zal hebben voor de agrariër. Het is ook een traditie dat de burgemeester deze avond opent. In mijn toespraak heb ik een aantal zaken, waar ik de afgelopen weken mee te maken kreeg of zal krijgen, aan de orde gesteld.

 • We waren in Drolshagen

  (20-09-2019)
  Afbeelding van de Tierschau in Drolshagen

  Afgelopen weekend bracht een delegatie van ruim twintig mensen, leden van de gemeenteraad, het college van BenW en het Drolshagencomité, een bezoek aan onze partnergemeente in Duitsland. We vierden daar de 50-jarige relatie tussen onze beide gemeenten. Eind mei deden we dat al bij ons, nu was het tijd voor een tegenbezoek.

 • Van Den Helder via Ameland naar Den Haag

  (13-09-2019)

  Schreef ik vorige week nog over ons bezoek aan het zeer geslaagde Democratiefestival in Nijmegen, deze keer kan ik het hebben over werkbezoeken aan allerlei andere delen van het land. Als burgemeester kom je nog eens ergens. De afgelopen dagen heb ik weinig achter mijn bureau gezeten. En dat heeft zo zijn voordelen. Leren van de manier van werken in andere gemeenten en goede gesprekken met andere bestuurders leiden immers tot inspiratie voor het werk in eigen huis.

 • Na de vakantie

  (06-09-2019)
  Afbeelding van een de allegorische optocht in Sint Nicolaasga

  De eerste week na een langere vakantie is altijd een bijzondere. Toch weer even wennen aan het werkritme, zeker wanneer er in de agenda zoveel afspraken staan dat het lijkt alsof je die vier vrije weken in één week weer moet inhalen.

 • Reces

  (12-07-2019)
  Afbeelding van water en gele bloemen - zomer

  De gemeenteraad behandelde deze week een lange agenda. Teveel onderwerpen voor één avond, dus werden het er twee. Het wel of niet openbaar houden van de Omkromte in Joure, het ambitiedocument IJsselmeerkust, de startnotitie voor een nieuw sportbeleid, een zonnepanelenpark bij Vegelinsoord en nog veel meer. Over heel verschillende onderwerpen moest de raad een besluit nemen.

 • Nog éénmaal zin

  (05-07-2019)
  Foto van burgemeester Fred Veenstra in Woudagemaal Lemmer

  In de afgelopen dagen was ik bij verschillende afscheidsrecepties. Blijkbaar is deze periode van het jaar een passend moment om met pensioen te gaan of te kiezen voor een nieuwe stap in je loopbaan. Binnen onze gemeentelijke organisatie ging één afdelingshoofd met pensioen en koos een ander voor een mooie vervolgstap bij de provinsje Fryslân.

 • Zin

  (28-06-2019)
  Maarten van der Weijden

  Wanneer je het hebt over: er zin in hebben, er zin aan geven en zinvol zijn (zie mijn blog van vorige week), dan zijn er ook deze week weer onderwerpen waarop die begrippen van toepassing zijn. En hoewel er al heel veel over geschreven en gezegd is kan ik ook niet om Maarten van der Weijden heen. Hij had er duidelijk zin in, want anders zwem je geen 200 kilometer. Hij gaf ook zin aan zijn bijna bovenmenselijke prestatie door zijn Elfstedentocht te zwemmen in het kader van de strijd tegen kanker. En daardoor werd zijn prestatie zinvol voor velen.

 • Zin hebben en geven

  (21-06-2019)
  Afbeelding Fred Veenstra

  De burgemeester van Barneveld stuurde deze week een brief aan alle deelnemers aan het congres van de vereniging van Nederlandse Gemeenten dat eerder deze maand in zijn gemeente werd gehouden. In die brief herhaalde hij nog eens wat hij tijdens de opening van het congres zei. “Besturen is mensenwerk” was het thema. En volgens collega Van Dijk betekent dit dat je er als bestuurder zin in mag hebben, dat je zin aan je werk mag geven en dat het daardoor ook zinvol wordt. Iets om over na te denken: drie maal zin, in een aantal betekenissen van het woord.

 • We zijn gelukkig

  (14-06-2019)
  Afbeelding van water en zeilboten

  Toch wel een bijzonder bericht in het nieuws van deze week: de Friezen zijn de gelukkigste mensen in ons land. Maar liefst 92% zegt gelukkig te zijn. En 89% is tevreden met hun leven. En tegelijkertijd is de welvaart in onze provincie lager dan gemiddeld, zijn we lager opgeleid dan elders in het land en ligt het gezondheidsniveau van de Fries onder dat van andere Nederlanders. Deskundigen noemen het de Friese paradox. Het gaat lang niet zo goed als elders maar we voelen ons wel goed.

 • Besturen is mensenwerk

  (07-06-2019)
  Afbeelding VNG

  Onder die titel verzamelden enkele duizenden raadsleden, wethouders en burgemeesters zich deze week in Barneveld. Daar werd het jaarlijkse congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gehouden. Ieder jaar weer een soort reünie van het lokaal bestuur. Hét moment om collega’s uit alle delen van het land te ontmoeten en ervaringen te delen. Dat gebeurt in een gezellige, voor een deel zelfs feestelijke sfeer, maar er wordt ook gewerkt. Met sprekers, workshops en excursies is de titel van het congres nader uitgewerkt. Shakespeare schreef al behartenswaardige woorden over besturen en leiderschap legde Gijs Scholten van Aschat uit.

 • Een paar bijzondere dagen

  (03-06-2019)
  Afbeelding vogelhuisje Drolshagen

  Meestal verschijnt mijn blog op vrijdag. Deze keer een uitzondering op die gewoonte. Want vandaag kan ik terugkijken op het afgelopen weekend. Een weekend waarin we een grote groep gasten uit onze partnergemeente uit Duitsland mochten verwelkomen. Samen met de delegatie uit Drolshagen hebben we aandacht besteed aan de 50-jarige vriendschapsband die er is tussen Drolshagen en De Fryske Marren. In 1969 ontstond de relatie tussen de beide gemeentebesturen, bij ons toen nog Haskerland. Al sinds 1963 reisden sportverenigingen op en neer voor toernooien, maar in 1969 sloten ook de beide gemeentebesturen een vriendschapsverdrag.

 • Aha-erlebnisse

  (24-05-2019)
  Burgemeester Fred Veenstra met locatiemanager azc Balk Gerrit de Lang

  Een Duits woord als kop boven deze blog. Volgende week vieren we de 50-jarige vriendschapsrelatie met Drolshagen en komt er een grote groep Duitse gasten naar onze gemeente. Dat betekent dat ik moet oefenen op mijn Duits. Maar deze week had ik ook echt een paar aha-erlebnisse. Gebeurtenissen waarbij ik dacht dat ik zeker wist dat ik het al eens eerder had meegemaakt. Ik mocht de eerste bewoners van het azc in Balk welkom heten. In september 2016 gebeurde dat ook al. Een bijzondere gang van zaken, ik schreef er eerder over. Maar omdat het blijkbaar niet mogelijk is om snel over de asielaanvragen van een grote groep mensen te beslissen, hebben we opnieuw extra opvangruimte nodig. En daarom ben ik blij dat de gemeenteraad hier unaniem mee instemde. Het personeel van het  azc in Balk staat ook opnieuw klaar om de bewoners goed op te vangen. Ik hoop dat deze nieuwe periode van openstelling van het  azc ook weer een goede periode zal zijn, waarbij er een samenwerking met allerlei organisaties en mensen in Balk kan ontstaan.

 • Alweer verkiezingen!

  (17-05-2019)

  Volgende week is het weer zover. Alweer verkiezingen. Op donderdag 23 mei kunnen we naar de stembus  voor het Europees Parlement. Die verkiezingen leven nog niet echt. De aanplakborden komen deze keer niet vol. Europa is blijkbaar niet heel interessant. Een behoorlijke groep mensen moet zelfs niets van Europa hebben. En toch is Europa heel belangrijk en speelt het een grote rol in ons dagelijks leven. In onze gemeente hebben we zelfs een wethouder die de portefeuille “Europa” heeft. Er is ook een Fries wethoudersoverleg waarin wordt gesproken over actuele ontwikkelingen in Europa die voor gemeenten van belang zijn.

 • Belangrijk nieuws

  (10-05-2019)
  Afbeelding Fred Veenstra

  Woensdagavond zijn de jaarrekening 2018 en de kadernota 2019 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Voor de gemiddelde lezer misschien niet iets om op puntje van de stoel te zitten, maar voor gemeente zijn het belangrijke stukken in de verantwoording naar de raad en dus naar de samenleving. Ondanks alle (ook landelijk) gedoe over bijvoorbeeld de jeugdzorg heeft onze gemeente een overschot over 2018. Een bedrag van 1,4 miljoen euro. Dat is grotendeels te danken aan zaken als grondverkoop én aan grotere uitstroom uit de bijstand. En dat heeft beiden met de groeiende economie te maken. In 2018 was er een daling van 13% in het aantal bijstandsuitkeringen. In 2017 was er ook al daling van 10%. Het lukt dus om mensen uit de bijstand te krijgen.

 • In vrijheid kiezen

  (03-05-2019)
  In vrijheid kiezen

  Morgen is het weer 4 mei. Dan staan we, 74 jaar na 1945, opnieuw stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Deze week werd de uitslag van het jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek gepubliceerd. Daaruit bleek dat niet alleen ouderen, maar ook kinderen en jongeren hechten aan een respectvolle herdenking met traditionele rituelen zoals het trompetsignaal, het zingen van het volkslied en vooral de twee minuten stilte. Jongeren vinden daarnaast dat er tijdens herdenkingen meer aandacht moet zijn voor mensen die nu door oorlogsgeweld om het leven komen. Het perspectief op de oorlog en het herdenken van slachtoffers wordt internationaler.

 • Een klein buitje, het mag best harder regenen

  (26-04-2019)
  Afbeelding Fred Veenstra

  Nee, deze blog gaat niet over de regenbuien die de afgelopen dagen zijn gevallen. Die zijn goed, heel goed zelfs voor de landbouwsector en voor onze tuinen. Ook die buien zouden er overigens best wat meer mogen vallen. Deze blog gaat over die andere regen die vandaag in ons land viel, de lintjesregen. Overal in het land zijn vandaag, de dag voor Koningsdag, mensen verrast met een Koninklijke Onderscheiding. In tegenstelling tot vorig jaar was het in De Fryske Marren maar een heel bescheiden buitje. Drie mensen kregen een onderscheiding en zijn vanaf vandaag Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 • Alleen maar feest?

  (19-04-2019)
  Skutsjes

  De opening van de Koningsspelen in Lemmer door Koning Willem-Alexander was een prachtig feest. Voor de ruim 400 leerlingen van de school, voor Lemmer en eigenlijk voor de hele gemeente. Want het gebeurt niet zo vaak dat ons staatshoofd een bezoek aan onze gemeente brengt. Directeur Sietske de Jong en haar team, de medewerkers van de Koningsspelen en van de gemeente hebben er voor gezorgd dat alles volgens het draaiboek verliep. Iedereen kon volop genieten van de aanwezigheid van de Koning. En hijzelf niet het minst, gelet op de vele informele gesprekjes die de majesteit met leerlingen en mensen van de school en de organisatie voerde. Het was koud, maar hartverwarmend. We kunnen er met een goed gevoel op terugkijken.

 • Serieus openbaar bestuur

  (12-04-2019)
  Afbeelding Fred Veenstra

  De partijen die in onze gemeente onderhandelen over een nieuw college deden vorige week een oproep. Iedereen die een punt wil inbrengen in het coalitieakkoord kan zich melden bij de formateur. Maar liefst 34 mensen hebben zich aangemeld. De formateur moet extra bijeenkomsten organiseren om iedereen te woord te kunnen staan. Voorafgaand aan onze gemeenteraadsvergaderingen ontvangen we regelmatig een groep inwoners. Ze zijn “gast van de raad”. Behalve een gesprek over onze gemeentelijke democratie en de inhoudelijke agenda voor die avond komen er ook vaak allerlei zaken aan de orde die men graag wil voorleggen aan de aanwezige raadsleden of aan mij. Twee voorbeelden van burgerparticipatie, van de manier waarop inwoners in onze gemeente betrokken zijn bij de gemeentepolitiek. Prima om dit zo te doen. En zo hebben we nog allerlei andere mogelijkheden voor het contact tussen inwoners en politici en hebben inwoners volop de gelegenheid om invloed op de besluitvorming uit te oefenen.

 • Het is al weer april

  (04-04-2019)
  Afbeelding schilderij

  Het voorjaar is echt begonnen. En dat betekent dus ook dat het culturele en evenementenseizoen weer van start gaat. Vorige week was ik bij de opening van de nieuwe tentoonstelling in ons mooie museum in Sloten. Daar zijn dit jaar prachtige schilderijen van Marten Sijbesma te zien. Sijbesma is een Friese schilder die zich richt op de mooie dingen van het leven. Het bekijken meer dan waard. Het komend weekend wordt in Museum Joure een tentoonstelling geopend met het werk van Gerard de Lange die zich heel lang heeft ingespannen voor het Fries Grafisch Museum dat onderdeel van het Jouster Museum uitmaakt.

Archief