Weblog burgemeester

"Ik ben gewend om iedere week een weblog bij te houden. Vaak gaat het over een onderwerp dat die week in de gemeenteraad of het college van B&W aan de orde is geweest. Of bijvoorbeeld over iets dat ik heb gedaan of waarbij ik aanwezig was. En dat doe ik vooral om de lezers een indruk te geven van het werk van het gemeentebestuur."

De burgemeester plaatst ook regelmatig een update op Twitter. Volg hem op @VeenstraFred. U kunt deze pagina ook lezen zonder Twitteraccount.

 • Serieus openbaar bestuur

  (12-04-2019)
  Afbeelding Fred Veenstra

  De partijen die in onze gemeente onderhandelen over een nieuw college deden vorige week een oproep. Iedereen die een punt wil inbrengen in het coalitieakkoord kan zich melden bij de formateur. Maar liefst 34 mensen hebben zich aangemeld. De formateur moet extra bijeenkomsten organiseren om iedereen te woord te kunnen staan. Voorafgaand aan onze gemeenteraadsvergaderingen ontvangen we regelmatig een groep inwoners. Ze zijn “gast van de raad”. Behalve een gesprek over onze gemeentelijke democratie en de inhoudelijke agenda voor die avond komen er ook vaak allerlei zaken aan de orde die men graag wil voorleggen aan de aanwezige raadsleden of aan mij. Twee voorbeelden van burgerparticipatie, van de manier waarop inwoners in onze gemeente betrokken zijn bij de gemeentepolitiek. Prima om dit zo te doen. En zo hebben we nog allerlei andere mogelijkheden voor het contact tussen inwoners en politici en hebben inwoners volop de gelegenheid om invloed op de besluitvorming uit te oefenen.

 • Het is al weer april

  (04-04-2019)
  Afbeelding schilderij

  Het voorjaar is echt begonnen. En dat betekent dus ook dat het culturele en evenementenseizoen weer van start gaat. Vorige week was ik bij de opening van de nieuwe tentoonstelling in ons mooie museum in Sloten. Daar zijn dit jaar prachtige schilderijen van Marten Sijbesma te zien. Sijbesma is een Friese schilder die zich richt op de mooie dingen van het leven. Het bekijken meer dan waard. Het komend weekend wordt in Museum Joure een tentoonstelling geopend met het werk van Gerard de Lange die zich heel lang heeft ingespannen voor het Fries Grafisch Museum dat onderdeel van het Jouster Museum uitmaakt.

 • Water

  (29-03-2019)
  Afbeelding Fred Veenstra

  Twee bijzondere aankondigingen deze week. En allebei hebben ze met water te maken. De Rijksvoorlichtingsdienst maakte bekend dat Koning Willem-Alexander op 12 april in Lemmer het startsein geeft voor de Koningsspelen. Dat is een grote eer voor onze gemeente, voor Lemmer en natuurlijk in het bijzonder voor Christelijke Basisschool De Arke. Want op die school gaat het gebeuren. Sinds 2013, het jaar van de inhuldiging van de Koning, worden de Koningsspelen gehouden. Duizenden basisscholen en meer dan een miljoen kinderen doen er ieder jaar aan mee. De dag begint met een gezond ontbijt en daarna is er sport en spel. En ieder jaar is de Koning er ergens in het land, bij.

 • Verkiezingen

  (22-03-2019)
  Afbeelding Fred Veenstra

  Het waren geen verkiezingen voor de gemeenteraad. In onze lokale democratie is er na woensdag niets veranderd. Maar we hebben er wel mee te maken. De politieke verhoudingen in het provinciaal bestuur en het wetterskipsbestuur zijn gewijzigd. En de nieuwe Eerste Kamer zal ook tot andere landelijke verhoudingen leiden. In het Provinsjehûs en het Wetterskipskantoor zal de komende weken worden onderhandeld over een nieuwe coalitie. (Dat doen we in eigen huis op dit moment overigens ook. Wie weet kunnen de (in)formateurs nog wat ervaringen uitwisselen).

 • Week van uitersten

  (15-03-2019)
  Afbeelding overhandiging eerst ei

  Zo nu en dan heb je als burgemeester een week waarin alle onderdelen van deze mooie baan aan de orde komen. Niet alleen de reguliere college- en raadsvergaderingen, de interne overleggen, het nemen van beslissingen in handhavingskwesties en het ondertekenen van allerlei brieven en contracten, maar ook de zaken die dit werk echt bijzonder maken. En dan heb ik het over het mogen vertegenwoordigen van de gemeente. Dan ben je soms de ambassadeur, soms de burgervader en een andere keer degene die namens de gemeente iets ceremonieels mag doen.

 • Het kan nog beter

  (08-03-2019)
  illustratiemisdaadmeter

  Het Algemeen Dagblad publiceerde afgelopen weekend de jaarlijkse Misdaadmeter. Hoe scoren de Nederlandse gemeenten als het gaat om veel voorkomende criminaliteit als inbraken, overvallen, mishandelingen en vernielingen. Tot mijn verrassing scoorde onze gemeente als de meest veilige van de provincie. Maar de cijfers liegen niet. Ze zijn lager dan alle andere gemeenten op de Friese vaste wal. Afgezien van de prima plaats in de rangorde is het feit dat we in een relatief veilige gemeente wonen geen verrassing. De misdaadcijfers in De Fryske Marren dalen. En uit een recente inwonerspeiling blijkt dat heel veel inwoners zich ook veilig voelen.

 • Van de gebaande paden af

  (01-03-2019)
  burgemeester Fred Veenstra

  Na de coalitiebreuk van vorige week is een verkenner aan de slag gegaan om de mogelijkheden voor een nieuwe, werkbare coalitie te onderzoeken. Roelof Bos doet zijn werk in alle stilte, maar hij zit niet stil is mijn indruk. De lokale politiek wacht in spanning af wat zijn advies zal zijn. En ook buiten het gemeentehuis zijn mensen daar benieuwd naar. De gemeentepolitiek leeft wel degelijk. Ondertussen gaat het bestuurlijke werk gewoon door. Binnen het college zijn de taken tijdelijk opnieuw verdeeld.

 • Wat een rustige week had moeten worden….

  (22-02-2019)
  Burgemeester Fred Veenstra

  Het is voorjaarsvakantie. Dat betekent dat het rustig is in het gemeentehuis. De wintersport lokt. Of anders de zon wel. Zelf had ik dan misschien niet op een vrije week, maar toch wel op een paar rustige dagen gerekend. Van bestuurlijke rust is echter geen sprake deze week. Niet alleen de reguliere media schrijven pagina’s vol, ook op social media komt onze coalitiecrisis volop aan bod. En lang niet altijd positief. Veel mensen vragen zich af waarom dit gedoe nu allemaal nodig is.

 • De blog die je niet wilt schrijven

  (15-02-2019)
  Afbeelding van burgemeester Fred Veenstra achter zijn bureau

  Ik had een blog willen schrijven die alleen gaat over een afwisselende dag die ik deze week had. ’s Morgens in Den Haag voor een vergadering van de commissie Bestuur en Veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En ’s middags een bijeenkomst van de ouderensoos in Terkaple en omstreken waar ik iets over mijn werk en het functioneren van de gemeente mocht vertellen. Twee uitersten op één dag.

 • Achter de schermen

  (08-02-2019)
  Afbeelding burgemeester Fred Veenstra

  Twee keer reed ik deze week naar Buitenpost waar het gemeentehuis van Achtkarspelen staat. Dinsdag nam collega Germ Gerbrandy afscheid en donderdag werd zijn opvolger Oebele Brouwer geïnstalleerd. In zijn toespraak bij de installatie ging de Commissaris van de Koning in op het werk van een burgemeester. Een aantal onderdelen is voor iedereen zichtbaar. Maar veel is dat ook niet. Dat geldt dus ook voor mij. En daarom is het goed daar zo nu en dan iets over te zeggen of te schrijven.

 • Een nieuwe manier van vergaderen

  (01-02-2019)
  Fred Veenstra

  Op 16 januari zijn we in De Fryske Marren begonnen met onze nieuwe manier van vergaderen. Eerst het Petear, waarin de leden van de gemeenteraad in gesprek gaan met burgers en organisaties. En twee weken later het Debat en Beslút waarin de gemeenteraad debatteert en vervolgens een besluit neemt over de verschillende agendapunten. Hoewel we het idee hadden dat met dit model voortborduren op wat er in andere gemeenten al gebeurt, was het eerste Petear blijkbaar toch zo bijzonder dat er in het blad van de Vereniging Nederlandse Gemeenten een artikel aan is gewijd. Deze week vond het eerste Debat en Beslút plaats.

 • AZC in Balk binnenkort opnieuw open

  (25-01-2019)
  Afbeelding naturalisatie

  De politieke discussie in onze gemeente wordt op dit moment beheerst door twee grote onderwerpen. De noodzakelijke bezuinigingen én de beslissing over de zandwinning in het IJsselmeer. Onderwerpen die terecht veel aandacht krijgen. Maar er gebeurt zoveel meer. Bijvoorbeeld rond het Asielzoekerscentrum in Balk. Het ging in september dicht, maar een maand later kwam het verzoek om het weer te mogen openen. Het aantal vluchtelingen in ons land stijgt weer en procedures duren langer. Daarom is er behoefte aan meer opvangplekken. En omdat alle gebouwen er nog staan is het logisch om juist dit centrum weer te openen. Donderdagavond was er in Balk een informatieavond voor alle inwoners om hen te informeren over de plannen en over de procedures die de heropening mogelijk moeten maken.

 • Visie

  (18-01-2019)
  Afbeelding burgemeester Fred Veenstra

  Visie. Dat stond er boven de column die Eelke Lok vorige week schreef in Groot de Fryske Marren. In die column noemt hij het initiatief van onze gemeente om maandelijks “yn petear” te gaan met de bevolking een prima in initiatief. Hij hoopt dat inwoners mee gaan doen en dat de gemeente voldoende informatie krijgt om aan visie te werken.

 • Van collegeprogramma tot Four Freedoms

  (11-01-2019)
  Afbeelding collegeprogramma

  Vandaag twee zaken uit de afgelopen week. Iedereen in De Fryske Marren kreeg het collegeprogramma in de brievenbus. De gemeenteraad formuleerde na de verkiezingen in maart 2018 een raadsprogramma, de nieuwe coalitie schreef een stuk met de ambities voor de komende jaren en inmiddels ligt er ook een kadernota met concrete plannen voor het komende jaar.

 • 2019 is begonnen

  (04-01-2019)
  Nieuwjaarsreceptie

  Ook in De Fryske Marren hebben we de jaarwisseling weer achter de rug. In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik aandacht besteed aan een aantal gebeurtenissen tijdens oud en nieuw. Inmiddels is wel duidelijk dat het bij ons allemaal relatief rustig is verlopen. Dat was elders minder het geval. Het nieuws wordt nu even beheerst door de gevolgen van de losgeslagen containers die op de stranden van de eilanden en aan de waddenkust voor ellende zorgen. Maar anders hadden we nog lang gesproken over de branden op het strand bij Scheveningen. Of over het ongeval met illegaal vuurwerk in Morra waarbij iemand om het leven kwam. Trieste gevolgen van uit de hand gelopen situaties.

 • De laatste blog van 2018

  (21-12-2018)
  Afbeelding afscheid Janny Schouwerwou

  In een bijlage van de Leeuwarder Courant stond laatst een column met als titel De kracht van het verhaal. Volgens de schrijver hebben religie, politiek en marketing één ding gemeen: in de kern gaat het steeds over het vertellen van goede verhalen. Ik heb de column bewaard. Wie weet zou ik er ooit nog iets mee kunnen. Deze week moest ik aan die column denken toen ik las dat de kerken in Nederland per dag 267 leden verliezen. Blijkbaar vinden velen dat daar het goede verhaal niet meer te horen is. En wat foeteren we niet op heel veel reclamecampagnes. We twijfelen voortdurend aan de werking van de vrije markt. Of we via marketing de goede verhalen horen? Dan blijft de politiek dus over. Maar vertellen politici dan wel de juiste verhalen? Ook daar wordt vaak aan getwijfeld.

 • Naar het einde van het jaar

  (14-12-2018)
  Afbeelding kaart dickens

  We ontkomen er niet aan. Aan verschillende dingen merk je dat het einde van het jaar in zicht komt. De supermarkten doen hun uiterste best om zo creatief mogelijk hun etenswaar aan te prijzen. De centrumondernemers in allerlei plaatsen organiseren extra activiteiten om met een gezellig ingerichte dorpsstraat de klanten te trekken. In Lemmer is dit weekend weer het grote Dickensfestijn. In Joure ontvangen we vrijdagavond de kerstman en is er zondag een kerstmarkt. Op verschillende plekken zijn er kerstconcerten die voor ieder wat wils bieden.

 • Nederlander van het jaar

  (07-12-2018)
  Afbeelding burgemeester Fred Veenstra

  Het weekblad Elsevier riep deze week “de burgemeester” uit tot Nederlander van het jaar 2018. En dan in het bijzonder de bedreigde burgemeester. Jos Wienen, collega in Haarlem, is daar op dit moment wel het meest uitgesproken voorbeeld van. Hij moet fors worden beveiligd omdat hij ernstig wordt bedreigd. En er zijn meer collega’s die dit is overkomen. Gelukkig hebben we in onze regio (nog) niet te maken met dit soort toestanden.

 • Afscheid van Johannes van der Pal

  (30-11-2018)
  Afbeelding Johannes met erepenning

  Na ruim 16 jaar kwam er deze week een eind aan het wethouderschap van Johannes van der Pal. Heel veel mensen kwamen gisteren naar de afscheidsreceptie in Lemmer. Johannes van der Pal en Lemmer. Die twee horen bij elkaar. Een wethouder heeft een politieke functie. En in de politiek heb je meestal een vluchtig bestaan. Aan het eind van ieder jaar publiceert het blad Binnenlands Bestuur een overzicht van de wethouders die in dat jaar zijn afgetreden. Meestal is het een lange lijst. Een wethoudersloopbaan van 16 jaar is dus uitzonderlijk.

 • Dorpencarrousel

  (23-11-2018)
  Afbeelding fruitbomen

  Voor de tweede keer in het bestaan van onze gemeente was er deze week een dorpencarrousel. Een mooie naam voor een mooi evenement. Tijdens de dorpencarrousel ontmoeten vertegenwoordigers van al onze dorpen elkaar, wisselen ze ervaringen uit en presenteren ze verschillende projecten. En er is gelegenheid om kennis te maken met organisaties die iets te bieden hebben aan de dorpen. Natuurlijk zijn ook leden van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en ambtenaren aanwezig.

 • Hoe gaan we het in de toekomst doen?

  (16-11-2018)
  Foto burgemeester Fred Veenstra

  In de Eerste Kamer werd deze week gesproken over de manier waarop burgemeesters worden benoemd. In de Grondwet staat al heel lang dat de burgemeester door de Koning wordt benoemd. Al jaren wordt over deze bepaling gedebatteerd. En het lijkt er op dat deze zin in onze Grondwet nu echt wordt geschrapt. Volgende week moet er nog worden gestemd, maar de uitslag is al duidelijk.

 • Jong en iets ouder

  (09-11-2018)
  Afbeelding schoolontbijt

  Als burgemeester kom je overal in de gemeente. Het is bijzonder om te ervaren dat je (bijna) overal welkom bent. Mensen laten je toe in hun privé-omgeving , je mag  achter hun voordeur komen. En je hebt contact met mensen in alle levensfasen. Deze week is weer de week van het Nationaal Schoolontbijt. Overal in het land komt een schoolklas in de vroege ochtend op bezoek bij de burgemeester. Tijdens een ontbijt wordt er dan over van alles en nog wat gesproken.

 • Koers houden

  (02-11-2018)
  Afbeelding Fred Veenstra

  Zondag was ik in het Groninger Museum. In de hal kon je de pianomuziek al horen. Het duurde maar even voordat ik de melodie herkende. “Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand”. Een in kerkelijke kringen zeer bekend lied. Aangekomen op de tweede verdieping bleek dat Freek de Jonge het lied speelde. Hij zong er een eigen tekst bij. Een tekst vol met woorden die zo uit het oude lied leken te komen, maar toch een heel eigen betekenis kregen.

 • Varen in de mist

  (26-10-2018)
  Afbeelding burgemeester Fred Veenstra

  In de huis-aan-huis bladen van deze week stonden twee koppen naast elkaar. “Drie miljoen niet naar de zorg” boven een artikel over de kosten van het sociaal domein in onze gemeente. En “Mistige start met vorst” boven een mooie foto van een groep paarden in de mist. Bij mij kwam toen de titel van deze blog naar boven.

 • Er is veel te doen op veiligheidsterrein

  (19-10-2018)
  Foto van burgemeester Fred Veenstra

  Binnen onze gemeente, maar ook daarbuiten, is op dit moment veel te doen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Om in eigen huis te blijven; in de raadsvergadering van eind september is een nieuwe APV vastgesteld. Een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening. Die regelt een heleboel onderwerpen. Veel op het terrein van openbare orde. Dat varieert van regels om onveilige verkeerssituaties te voorkomen tot regels voor de terrassen van de horeca.

 • Van bijzonder naar gewoon

  (12-10-2018)
  Afbeelding huisje 99

  Vorige week kondigde ik al aan dat er op vrijdag nog iets bijzonders zou plaatsvinden. Omdat het tot het laatste moment een verrassing moest blijven mocht ik er nog niet over schrijven. Maar het werd wel weer een uniek gebeuren, op de Midstraat bij nr. 99. In de media is er al veel over geschreven. De KLM presenteerde in Joure het KLM-huisje. Ieder jaar wordt er een nieuw porseleinen huisje gemaakt. Dit jaar voor de 99e keer. Het is ieder jaar een replica van een bijzonder huis ergens in het land. En we mogen er best trots op zijn dat het nu een Jouster huisje met een lange geschiedenis is.

 • Een bijzondere week

  (05-10-2018)
  Afbeelding burgemeester Fred Veenstra

  Vorige week beschreef ik één dag uit mijn agenda. Een aantal activiteiten en gebeurtenissen die je niet zo vaak mee maakt en die toevallig samenvielen op één dag. Daarom noem ik deze week een bijzondere week. Iedere dag gebeurde er wel iets dat die dag tot een bijzondere maakte en dat geldt dus helemaal voor deze week.

 • Een bijzondere dag

  (28-09-2018)
  Afbeelding klokluiden

  Soms heb je van die dagen. Dagen die er volledig anders uitzien dan wat normaal gebruikelijk is Afgelopen donderdag was zo’n dag. Het was de vierde donderdag van september. Dat is traditioneel de dag van de Jouster Merke. Die werd dit jaar voor de 552e keer gehouden. Het is traditie dat de burgemeester om zeven uur ’s morgens de klok van de Jouster Toer luidt als startsein van deze feestelijke dag. En na de burgemeester mogen ook de andere aanwezigen de klok luiden.

 • Twee waarnemingen

  (21-09-2018)
  Afbeelding tommy

  Terwijl in Leeuwarden duizenden mensen De Stormruiter bezoeken, een voorstelling waarin acteurs, muzikanten en paarden tot prachtig samenspel komen, hebben we in eigen gemeente ook een aantal culturele pareltjes. Wat hebben we genoten van Tommy, de Friese versie van de rockopera van The Who. Indrukwekkend. En wat is het park Herema State een mooie locatie voor dergelijke voorstellingen.

 • We zijn weer begonnen, het is dus tijd voor koffie

  (14-09-2018)
  Afbeelding Douwe Egberts Joure

  De vakantieperiode is echt voorbij. Bijna twee maanden lag het tempo van het bestuurlijke werk een stuk lager dan normaal. Er was tijd om veel evenementen te bezoeken en daar heel veel mensen te ontmoeten. En er was tijd voor vakantie. Die van mij bestond dit jaar uit twee delen. Aan het begin van de zomer heb ik in Denemarken Aarhus en omgeving bezocht. Die stad was vorig jaar Culturele Hoofdstad.

 • Over Weispield en Maastricht

  (29-06-2018)
  Afbeelding Weispield

  Gisteravond was de première van Weispield. Een bijzonder openluchtspel op een bijzondere locatie. Op het eilandje de Marchjepôle in het Tjeukemeer wordt een theatervoorstelling gespeeld. Dat betekent dat alle bezoekers per schip moeten worden gebracht. Aan boord begint de voorstelling eigenlijk al. Met verhalen worden de bezoekers voorbereid op de voorstelling. Meer dan 150 mensen zijn betrokken bij Weispield.

 • Geweld hoort nergens thuis

  (22-06-2018)
  Afbeelding Fred Veenstra

  Een aantal weken geleden kwamen alle medewerkers van de gemeente die een taak hebben op het terrein van jeugd en jongeren bij elkaar voor een workshop over kindermishandeling. Er zijn voldoende protocollen en meldcodes, maar hoe zorg je nu dat die ook zo vroeg mogelijk in werking worden gezet bij een vermoeden van kindermishandeling. Daar ging het gesprek over.

 • Dienstverlening; we doen het best goed

  (15-06-2018)
  Afbeelding pilot Bakhuizen

  Tijdens een netwerkbijeenkomst met gemeentebestuurders en ondernemers vertelde iemand deze week dat het soms moeilijk is om met een burgemeester of wethouder in contact te komen. Wij, één van mijn Friese collega’s en ik, waren verbaasd. Het is onze ervaring dat het juist niet moeilijk is om een afspraak met een collegelid te maken. Goede contacten met inwoners, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zijn immers essentieel voor een goed functionerend gemeentebestuur.

 • Een week met veel nieuws

  (08-06-2018)
  Afbeelding burgemeester Fred Veenstra

  Zo nu en dan geef mijn blog een kijkje in mijn agenda. Daar staan veel terugkerende activiteiten in, maar vaak ook bijzondere dingen. Afgelopen vrijdag bijvoorbeeld was ik in Lelystad, te gast bij mijn collega Ina Adema. Samen met een stuk of tien andere collega’s hebben we in 2010 in het “klasje” voor beginnende burgemeesters gezeten. Ieder jaar komen we nog een dag bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en bijzondere projecten in een gemeente te bekijken.

 • Bijna een nieuw college

  (01-06-2018)
  Afbeelding coalitieakkoord

  Gisteren was het dan zover. In de vergadering van de gemeenteraad kreeg ik het eerste exemplaar van het coalitieakkoord overhandigd. Op 21 maart zijn de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad gehouden. Daarna is er een informateur aan de slag gegaan om te onderzoeken welke partijen met elkaar een coalitie zouden kunnen vormen. Op 12 april lichtte informateur Sander de Rouwe zijn verslag toe in een extra vergadering van de gemeenteraad. Daarna is de formatiefase van start gegaan onder leiding van Wendy Zuidema.

 • Internationaal bezoek voor LF2018

  (25-05-2018)
  Sloten opening fontein

  De voorbije week stond vooral in het teken van bestaande contacten versterken en nieuwe contacten leggen. Ik maakte kennis met een nieuwe bankdirecteur en een nieuwe politiechef en voerde de eerste overleggen met onze nieuwe gemeentesecretaris die volgende week met haar werk begint. Ook hadden we een “heidag” met de gemeenteraad en het college om elkaar beter te leren kennen en werkafspraken voor de komende jaren te leggen.

 • Sociaal domein of sociale onrust

  (18-05-2018)
  Fred Veenstra burgemeester

  We stonden er weer mooi op in de (social) media. Heel veel gedoe over het tekort op het sociaal domein. Maar ging alles wat we lazen niet vooral over de randverschijnselen en veel minder over de inhoud? Ik krijg, net als raadsleden, ook vragen van inwoners. Men wil graag weten wat er nu precies aan de hand is. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg en voor de ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld in de vorm van een traplift, scootmobiel of huishoudelijke hulp. Voor 2015 waren rijk en provincie (financieel) verantwoordelijk voor deze taken. Nu doet de gemeente dat. Maar het budget werd vanaf het begin gekort.

 • In Sloten gebeurt het

  (09-05-2018)
  Afbeelding burgemeester en dorpsomroeper

  Als ik naar mijn agenda kijk dan is Sloten op dit moment de plek met de meeste activiteiten. Sloten is ook niet voor niets de enige stad binnen De Fryske Marren. En dit jaar is het ook onze eigen culturele hoofdstad. Afgelopen weekend lag de Tromp in Sloten. Een prachtig zeilschip met aan boord een tentoonstelling over de 11 fonteinen die binnenkort in gebruik worden genomen.

 • Feest, herdenken en vrijheid

  (03-05-2018)
  Afbeelding 4 en 5 mei

  Vorige week vierden we Koningsdag. In eigen gemeente in allerlei dorpen met vrijmarkten, muziek en andere activiteiten. De Koninklijke familie was op bezoek in Groningen. De viering van Koningsdag kreeg daar een nieuwe dimensie. Er was in het programma ruim aandacht voor de aardbevingsproblematiek in de provincie. Feest werd zo vermengd met inhoud. Mooi dat onze Koning op deze manier zijn verbindende rol in onze samenleving wil invullen.

 • Een goed gesprek over Lelystad Airport

  (20-04-2018)
  Afbeelding Lelystad airport

  Minister Cora van Nieuwenhuizen bracht maandag een bezoek aan Lemmer. De minister van Infrastructuur en Waterstaat sprak daar met een delegatie bestuurders en inwoners uit Friese en Drentse gemeenten. De gemeenten die te maken hebben met de routes van en naar vliegveld Lelystad. Ik mocht als burgemeester van de gastgemeente het gesprek in goede banen leiden. Na afloop meldde ik via twitter dat het een goed gesprek was geweest. Op dat bericht kreeg ik veel  reacties. En een groot deel was nogal negatief. In de trant van: hoe kun je een goed gesprek hebben terwijl straks 40000 van je inwoners in de herrie zitten.

Archief