Toegankelijkheid

Gemeente De Fryske Marren wil dat iedereen alle informatie op haar website gemakkelijk kan gebruiken. Daarom werken wij continue aan het verbeteren van de toegankelijkheid daarvan. We streven dan ook om minimaal aan de internationale toegankelijkheidseisen te voldoen, WCAG 2.1. AA. Voor Nederlandse overheden is dit opgenomen in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Toegankelijkheidsverklaring De Fryske Marren

Deze verklaring:

Nalevingsstatus

Wij hebben de eerste maatregelen genomen om de website www.defryskemarren.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Daarnaast laten wij een toegankelijkheidsonderzoek uitvoeren binnen 6 maanden na de opstelling van deze verklaring.

Onder het kopje "Toelichting op de nalevingsstatus" wordt aangegeven hoe ver wij zijn met de toegankelijkheid van onze website.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 16-09-2020 met instemming van de gemeentesecretaris/algemeen directeur van gemeente De Fryske Marren, mevrouw Ditta Cazemier.

Feedback en contact

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@defryskemarren.nl.