Onderzoek naar veiligheidsbeleving 2019

In oktober en november 2018 heeft het inwonerspanel een vragenlijst ingevuld over de veiligheidsbeleving in De Fryske Marren. In totaal hebben 763 panelleden de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 56%. De resultaten zijn daarmee representatief voor onze gemeente.

Belangrijkste resultaten

Waardering voor veiligheid

Onze inwoners geven een 7,9 als waardering voor de veiligheid in hun eigen buurt. Dat is een mooie waardering en sluit aan bij de resultaten uit de AD-misdaadmeter, waarin onze gemeente als veiligste gemeente van Friesland is gewaardeerd. Het overgrote deel van onze inwoners (63%) voelt zich nooit onveilig in hun eigen buurt. Slecht verlichte plaatsen en paden worden genoemd als belangrijkste reden voor onveiligheidsgevoelens.  

Overlast in De Fryske Marren

De belangrijkste vorm van overlast is te hard rijden (genoemd door 80%). Het is ook het meest genoemde overlastaspect dat de gemeente moet aanpakken. Naast hard rijden, ondervinden inwoners regelmatig overlast van buren door geluid (27%) of huisdieren (23%). Pesten of treiteren komt het minste voor (6% van de inwoners heeft hier last van) maar zorgt wel voor de meeste impact: 41% van de inwoners die er mee te maken heeft, ervaart hiervan veel overlast. Opvallend is dat ruim de helft (52%) van de inwoners aangeeft dat zij overlast niet melden. Slechts iets meer dan een tiende (11%) zou dit altijd of meestal doen. Een derde doet soms melding van overlast in de buurt. De belangrijkste redenen om niet altijd een melding te maken van overlast zijn ‘dat het er niet van komt’ of ‘dat er toch niets mee wordt gedaan’.

Buurtbemiddeling

De afgelopen jaren is in onze gemeente het project buurtbemiddeling gestart, waarbij getrainde vrijwilligers kunnen bemiddelen bij een buurtconflict. Bijna een derde deel van onze inwoners is positief over buurtbemiddeling en vindt het een goed instrument.

Verdachte situaties

Een meerderheid van onze inwoners (61%) heeft niets verdachts meegemaakt. De meest voorkomende verdachte situatie die wordt genoemd is: “Eén of meer verdachte personen die lang in een geparkeerde auto bleven zitten”. Ruim één derde (35%) doet niets met een verdachte situatie, vooral omdat ze twijfelen of het wel belangrijk genoeg is.

Hoe nu verder?

De gemeente heeft veel inzicht gekregen door de resultaten vanuit dit onderzoek. Deze input nemen wij mee in het Veiligheidsplan 2019-2022.

Te downloaden: