Onderzoek digitale dienstverlening augustus 2017

Het vijfde onderzoek voor het inwonerspanel (augustus 2017) ging over de digitale dienstverlening van onze gemeente en de overheid. In totaal hebben 927 panelleden de vragenlijst ingevuld, dit is een respons van 62%. De resultaten zijn (op basis van geslacht, leeftijd en plaats) representatief voor onze gemeente als geheel.

Een paar resultaten op een rij

Het onderzoek ging onder meer over het gebruik van de digitale kanalen. Zo blijkt dat 59% van de inwoners onze website de laatste drie maanden heeft bezocht en dat men vooral zoekt naar contactinformatie, openingstijden, specifieke producten en nieuws.  Inmiddels weet 32% van de inwoners dat we een gemeentelijke app hebben en heeft 20% van de inwoners deze geïnstalleerd. Het gebruik hiervan kan zeker nog groeien. MijnOverheid  wordt inmiddels door 79% van de inwoners gebruikt, vooral voor de belastingdienst en gemeentelijke aanslagen.
De tevredenheid over de digitale diensten is over het algemeen ruim voldoende / goed én 70% van de inwoners vindt het online kunnen regelen van zaken met de gemeente belangrijk. Het onderzoek gaat ook in op de vraag naar mogelijke nieuwe online diensten en digitale kaarten.

Hoe nu verder?

De gemeente krijgt veel inzichten door de resultaten vanuit dit onderzoek, ook over mogelijke verbeterpunten. We gaan nu aan de slag met het rapport om te kijken of, waarmee en hoe we onze digitale dienstverlening aan onze inwoners kunnen verbeteren. We houden u hiervan op de hoogte.