Onderzoek communicatie mei 2016

De resultaten van het tweede onderzoek van het inwonerspanel van gemeente De Fryske Marren zijn bekend. Het onderzoek ging over de communicatie van de gemeente. In totaal hebben 1.105 panelleden de vragenlijst ingevuld. Met 75% van het totaal aantal panelleden is dit een goede respons.

De uitkomsten laten duidelijk zien dat er in de ogen van de panelleden de nodige verbeterpunten zijn. Met name op het gebied van communicatie rond gemeentelijke projecten kan het volgens de panelleden beter.

Communicatie op papier

Uit het panelonderzoek kwam onder meer naar voren dat voor veel inwoners niet zichtbaar genoeg is wat de gemeente doet. Eén van de oorzaken is dat een grote groep inwoners hiervoor niet gebruik maakt van onze digitale middelen, zoals website, social media of digitale nieuwsbrief. Men mist dus een papieren bron. Dit geldt vooral ook voor achtergronden en uitleg bij projecten en besluiten. Hier is nu structureel in geïnvesteerd: sinds 8 november 2017 verschijnt elke maand een gemeentelijk katern van 6 pagina’s, huis aan huis, in het maandblad GrootDeFryskeMarren. Wij denken dat we daarmee tegemoet komen aan een brede wens van onze inwoners. De krant wordt (normaliter) elke tweede woensdag van de maand huis-aan-huis in de hele gemeente verspreid. Daarnaast is de krant af te halen op verschillende afhaalpunten in onze gemeente.

Te downloaden: