Onderzoek aanbod welzijnsdiensten november 2016

Het derde onderzoek van het inwonerspanel ging over het aanbod van welzijnsdiensten in onze gemeente. In totaal hebben 1.048 panelleden de vragenlijst ingevuld, dit is een respons van 72%. De uitkomsten geven inzicht in de bekendheid van het welzijnsaanbod in onze gemeente.

Zo is de bekendheid van het sociaal wijkteam, twee en een half jaar na de invoering, behoorlijk goed. Daarnaast zijn de activiteiten van het welzijnswerk gemiddeld niet heel bekend bij de inwoners, hier is dan ook zeker verbetering mogelijk. Ook ging de vraagstelling over buurtbemiddeling, inwonersinitiatieven, Punt Twa, jongerenwerk en de beweeg- en cultuurcoaches. De bekendheid per welzijnsdienst is verschillend.

Actie

Actiepunten zijn dan ook vooral gericht op het verbeteren van de communicatie over de verschillende welzijnsdiensten die er zijn. Hier ligt zowel een taak voor onze gemeente (sociaal wijkteam en inwonersinitiatieven) als voor de welzijnsorganisatie (Punt Twa en beweeg- en cultuurcoaches).
In het collegeadvies leest u hier meer over. Ook zijn de doelen besproken met de welzijnsorganisaties Miks Welzijn, Timpaan Welzijn, Van der Holst Coaching en wordt de communicatiecampagne in 2018 nieuw leven in geblazen. Eind 2018 / eerste kwartaal 2019 voeren we deze peiling nogmaals uit om te bekijken of de acties resultaat hebben opgeleverd.