Financiën

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de gemeentelijke financiën, zoals de begroting, de kadernota en de jaarcijfers.

  • Kadernota

    In de Kadernota worden de financiële kaders voor de komende jaren vastgesteld. Het bevat onder andere de investeringen die de komende jaren worden gedaan.