Dorpencoördinatoren

De eigenheid van onze kernen is een van de belangrijkste dragende elementen van onze identiteit als Friese gemeente. Elke kern heeft zijn specifieke kwaliteiten en eigen karakter en brengt zijn unieke kenmerken in. De Fryske Marren hecht veel waarde aan de leefbaarheid van de dorpen. Daarbij zijn goede contacten met de dorpen, wijken en buurten erg belangrijk. Daarom wordt gewerkt met dorpencoördinatoren.

Aanspreekpunt voor plaatselijk belangen

De coördinatoren hebben hun eigen werkgebied en zijn het eerste aanspreekpunt voor de besturen van dorps- en plaatselijk belang. Ze zijn het scharnierpunt tussen de dorpen en de gemeentelijke organisatie en zorgen voor de coördinatie van initiatieven in de stad, dorpen, wijken en buurten. De dorpencoördinatoren zijn er niet voor klachten van individuele inwoners. Hiervoor kunt u terecht bij het digitale meldpunt. Het bestuurlijk aanspreekpunt voor de besturen van dorps-, stads- en wijkbelangorganisaties zijn de wethouders.

Heeft u vragen aan de dorpencoördinatoren?

U kunt contact opnemen via dorpencoordinatoren@defryskemarren.nl of via ons telefoonnummer 14 05 14. U wordt doorverbonden naar het rechtstreekse of het mobiele telefoonnummer van één van hen.

 • Klaas Knobbe

  Dorpen (en stad): Bakhuizen, Balk, Elahuizen, Harich, Kolderwolde, Mirns, Nijemirdum, Oudega, Oudemirdum, Rijs, Ruigahuizen, Sloten, Sondel en Wijckel.

 • Hendrik Hoekstra

  Dorpen: Boornzwaag, Broek, Dijken, Doniaga, Idskenhuizen, Joure (deels), Langweer, Legemeer, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Snikzwaag, Terherne, Teroele en Tjerkgaast.

 • Karien Aardema

  Dorpen: Akmarijp, Goingarijp, Haskerhorne, Joure (deels), Nijehaske, Oldeouwer, Oudehaske, Ouwster-Nijega, Ouwsterhaule, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Sintjohannesga, Terkaple en Vegelinsoord.

 • Ypie Kroes

  Dorpen: Bantega, Delfstrahuizen, Echten, Echtenerbrug, Eesterga, Follega, Lemmer en Oosterzee.