Jos Boerland

Afbeelding Jos Boerland

Jos Boerland is wethouder namens de VVD. Hij is na wethouder Veltman de 2e locoburgemeester. Jos Boerland woont in Joure.

Contact

Wilt u contact met wethouder Boerland? Dat kan. U kunt bellen met 0513 - 239 525 of een e-mail sturen aan het college.

Portefeuilles

Wethouder Boerland is het eerste aanspreekpunt voor de volgende onderwerpen.

 • Financiën / Grondzaken
 • Digitale dienstverlening en Informatisering
 • Sport
 • Volkshuisvesting
 • Internationale betrekkingen
 • Wmo (zorg)

Projecten:

 • Glasvezel

Contactwethouder

Als contactwethouder is Jos Boerland het bestuurlijk aanspreekpunt voor de besturen van dorps-, stads- en wijkbelangorganisaties in de volgende plaatsen:

 • Haskerhorne
 • Joure-Wyldehoarne
 • Nijehaske
 • Oldeouwer
 • Oudehaske
 • Ouwsterhaule
 • Ouwsternijega
 • Rohel
 • Rotsterhaule
 • Rotstergaast
 • Rottum
 • Sintjohannesga
 • Vegelinsoord

Nevenfuncties

Naast het wethouderschap vervult de wethouder de volgende functies.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid AB bedrijvenpark A7
 • Ambassadeur aangepaste sporten Sport Fryslân
 • Lid aandeelhoudersvergadering Enexis Holding NV
 • Lid aandeelhoudersvergadering NV Bank Nederlandse Gemeenten

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

2005-heden       CEO/Managing Director Skarster Music Investment te Joure (bezoldigd)
2008-heden       Voorzitter Frysk Klassiek Festival
2010-heden       Bestuurder Stichting Medienzis (in opheffing)
2015-heden       Lid raad van toezicht “Musica Leoverdia”