Frans Veltman

Frans Veltman

Frans Veltman is wethouder namens het CDA. Hij is bij afwezigheid van de burgemeester de 1e vervanger (locoburgemeester). Frans Veltman woont in Oudega.

Contact

Wilt u contact met wethouder Veltman? Dat kan. U kunt bellen met 0513 - 239 525 of een e-mail sturen aan het college.

Twitter

Wethouder Veltman is actief op Twitter onder de gebruikersnaam @FransVeltman.

Portefeuilles

Wethouder Veltman is het eerste aanspreekpunt voor de volgende onderwerpen.

 • Landbouw
 • Gebiedsagenda / ambitie-document Friese IJsselmeerkust
 • Economische zaken/Europese Unie
 • Duurzaamheid / Klimaat (coördinerend)
 • Recreatie en toerisme

Projecten:

 • Lemmer Poort van Fryslân, inclusief Lemster Rien
 • Ontwikkeling IJsselmeerkust
 • Gaswinning
 • Lelylijn

Contactwethouder

Als contactwethouder is Frans Veltman bestuurlijk aanspreekpunt voor de besturen van dorps-, stads- en wijkbelangorganisaties in de volgende plaatsen;

 • Boornzwaag
 • Broek
 • Dijken
 • Doniaga
 • Idskenhuizen
 • Langweer
 • Scharsterbrug
 • Sint Nicolaasga
 • Snikzwaag
 • Teroele
 • Tjerkgaast

Nevenfuncties

Naast het wethouderschap vervult de wethouder de volgende functies.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid AB en DB bedrijvenpark A7
 • Lid Van der Wal-Tromp studiefonds
 • Lid BOF (Bestjoerlik Oerlis Feangreide)
 • Lid AB en DB De Marrekrite
 • Lid stuurgroep gebiedsagenda ZW-Fryslân
 • AB-lid FUMO
 • Lid Stuurgroep energieregio Fryslân
 • Lid VNG Commissie Commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • Lid cliëntenraad Radiotherapeutisch Instituut Friesland
 • Beherend Vennoot Windenergie De Krim CV (bezoldigd)
 • Voorzitter Stichting Skûtsjeskippery