College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (ook wel het college van b en w of nog korter b en w genoemd) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college kan worden vergeleken met een gemeentelijke regering, met dit verschil dat de wethouders niet worden benoemd maar door de leden van de gemeenteraad worden gekozen. De gemeentesecretaris heeft geen stem in het college, maar zorgt dat de gemeentelijke organisatie de besluiten van het college uitvoert. De gemeentesecretaris is ook directeur van de organisatie.

Collegeleden

De collegeleden stellen zich graag aan u voor. Daarnaast kunt u hier ook vinden welke nevenfuncties zij hebben en hoe de taken in het college zijn verdeeld, de zogenaamde portefeuilles.

Werkprogramma college 2019-2022

Eind mei ging de nieuwe coalitie van CDA, VVD, PvdA en GroenLinks van start. De coalitie sprak haar ambitie uit in het coalitieakkoord ‘de takomst temjitte’. Het college maakt dit nu concreet in een eigen werkprogramma.

Besluitenlijst

Elke dinsdag vergadert het college over actuele onderwerpen. De besluiten die daar genomen worden komen op de besluitenlijst. Hieronder ziet u de laatste vijf.

Weblog

Burgemeester Fred Veenstra schrijft elke week een weblog. Hieronder zijn laatste vijf edities.