Besluiten college 8 januari 2019

Dit item is verlopen op 21-01-2020.

1. Verordening tegemoetkoming kosten SMI-kinderopvang

Van: 1940150081 - samenleving
Het college besluit de verordening tegemoetkoming kosten SMI-kinderopvang aan de gemeenteraad voor te leggen ter besluitvorming.

2. Subsidie Nazomeren Lemmer

Van: 1940141094 - samenleving
Het college besluit kennis te nemen van de zienswijze van stichting Oud Lemmer en de stichting Oud Lemmer nog éénmaal een subsidie te verlenen van € 3.250 voor Nazomeren Lemmer in 2019.

3. Beëdiging kwalificatieplicht ambtenaar

Van: 1940150710 - samenleving
Het college besluit kwalificatieplicht ambtenaar aan te wijzen en te laten beëdigen.

4. Aanwijzen heffingsambtenaar

Van: 1940152347 - bedrijfsvoering
Het college besluit de teamleider van het cluster belastingen van de afdeling bedrijfsvoering met ingang van 7 januari 2019 aan te wijzen als heffingsambtenaar.

5. Verlenging contract tot het leveren van hulpmiddelen Wmo

Van: 1940145227 - samenleving
Het college besluit het contract tot het leveren van hulpmiddelen Wmo met Medipoint voor de duur van 1 jaar te verlengen tot 1 april 2020.

6. Vervolg Tûk Wenjen

Van: 1940126781 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit in te stemmen met de vervolg aanpak van Tûk Wenjen.