Besluiten college 30 juni 2020

1. Gasaansluiting de Merk 7 te Joure

Van: 1940216467 – ruimtelijke ontwikkeling
Het college besluit het perceel De Merk 7 in Joure aan te wijzen als gebied waar aansluiting op het gastransportnet noodzakelijk is om zwaarwegende redenen van algemeen belang.

2. Aanpak woonoverlast

Van: 1940204082 -VTH
Het college besluit de aanpak woonoverlast vast te stellen.