Besluiten college 3 september 2019

Dit item is verlopen op 16-09-2020.

1. Aanwijzingsbesluit locoburgemeester

Van: 1940182181 – bedrijfsvoering
Het college besluit, conform het bepaalde in artikel 77 Gemeentewet, de wethouders aan te wijzen als locoburgemeester in de volgende volgorde:
a. De heer F. Veltman
b. De heer J. Boerland
c. De heer R. de Jong
d. Mevrouw I. Groeneveld
e. Mevrouw L. Boelsma

2. Principeverzoek padelsportbanen op bedrijventerrein Lemsterpark fase II

Van: 1940181219 – VVH
Het college besluit in principe geen medewerking te verlenen aan het voorgestelde plan en het principeverzoek te beantwoorden.

3. Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een vrijstaande woning aan De Bast 86A te Sint Nicolaasga

Van: 1940128087 – VVH
Het college besluit de gevraagde omgevingsvergunning (OV 20180290) te verlenen.