Besluiten college 3 juni 2019

Dit item is verlopen op 17-06-2020.

1. Vaststellen Erfgoedverordening De Fryske Marren 2019

Van: 1940161409 - VVH
Het college besluit de raad voor te stellen om de Erfgoedverordening De Fryske Marren 2019 vast te stellen.

2. Aanvraag omgevingsvergunning Huisterheide 1 te Sint Nicolaasga

Van: 194091481 - VVH
Het college besluit:

  1. De ingediende zienswijze niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van het koetshuis en het wijzigen van het gebruik van het perceel bij Huize Boschoord.

3. Het wijzigen van het gebruik en het intern verbouwen van de woning op het perceel Wyldemerkwei 6 te Harich

Van: 1940124226 - VVH
Het college besluit de gevraagde omgevingsvergunning (OV 20180252) te verlenen.

4. Intrekken subsidieregeling Welzijnswerk

Van: 1940169016 - samenleving
Het college besluit:

  1. de subsidieregeling Welzijnswerk De Fryske Marren, vastgesteld op 27 juni 2017, in te trekken door middel van bijgevoegd intrekkingsbesluit.