Besluiten college 13 augustus 2019

Dit item is verlopen op 26-08-2020.

1. Verlenen medewerking evenement “Samenloop voor hoop” KWF

Van: 1940179212 – VVH
De burgemeester besluit in afwijking van de procedure evenementenkalender medewerking te verlenen aan het evenement ‘Samenloop voor hoop’ van de KWF in het park Herema State te Joure en de datum nu reeds definitief vast te stellen op 19/20 juni 2020, onder voorwaarde dat tijdig een ontvankelijke aanvraag wordt ingediend.

2. Bestemmingsplan Follega, Straatweg 1 en 1a

Van: 1940174743 – VVH
Het college besluit in te stemmen met het ontwerpplan 'Bestemmingsplan Follega, Straatweg 1 en 1a', en de bestemmingsplanprocedure voort te zetten.

3. Verslag welstand 2018

Van: 1940177567 – VVH
Het verslag over de welstandsadvisering over de periode van 01 januari 2018 tot 31 december 2018 en de wijze waarop het college hiermee is omgegaan aan de raad voorleggen.