Besluiten B&W

Wekelijks vergadert het college van B&W. In die vergadering worden de adviezen uit de ambtelijke organisatie besproken. In elke vergadering wordt een besluitenlijst vastgesteld. Op die lijst staan de besluiten op elk besproken advies. Deze lijst wordt de week na de vergadering verspreid naar de pers en op deze pagina gepubliceerd.

Archief